Alles is weg: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Tijd

Wanneer je kleine kinderen vraagt om een verhaal na te vertellen dan gebruiken ze vaak de woorden 'en toen'. 'En toen gingen we in de auto en toen gingen we naar de dierentuin en toen gingen we een ijsje eten.' Deze manier van vertellen, waarbij alle stapjes in dezelfde volgorde worden verteld als ze gebeurd zijn, noem je chronologisch.
Schrijvers vertellen gebeurtenissen vaak niet chronologisch. Daarnaast laten ze soms dingen weg en vertellen ze andere gebeurtenissen weer heel uitgebreid. Daar hebben schrijvers vaak een bedoeling mee. In deze opdracht ga je onderzoeken hoe dit zit bij Alles is weg.

Titel Alles is weg
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2 | Tijd
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus tijd
Je leert te analyseren waarom een boek op een bepaalde manier is opgebouwd
Gemaakt door Cilla Geurtsen

Vraag 1


Wat is je opgevallen aan de opbouw van Alles is weg? En vond je dat ook lastig? Leg in twee zinnen uit waarom wel of niet.   


Vraag 2


Alles is weg is opgedeeld in vier hoofdstukken. Schrijf de titels van deze hoofdstukken op en noteer kort de voornaamste gebeurtenissen. Schrijf ook op hoe oud de hoofdpersonen in de hoofdstukken ongeveer zijn.   


Vraag 3


Bestudeer de Literaire theorie over tijd. Alles is weg is zoals gezegd niet chronologisch opgebouwd. Zet de titels van de hoofdstukken nu eens in chronologische volgorde.   


Vraag 4


Niet alle gebeurtenissen in Alles is weg worden even uitgebreid besproken. Noem twee gebeurtenissen die uitgebreid besproken worden en schrijf ook twee dingen op die alleen even aangestipt worden.
Schrijf vervolgens op waarom je denkt dat de schrijver juist bij die fragmenten alles zo uitgebreid vertelt (dat noem je vertragen) of zo snel vertelt (dat noem je versnellen). 


Vraag 5


Op bladzijde 112 in de bron staat: 'Voor de interpretatie van het verhaal is het verstandig om bij de analyse aandacht te besteden aan het moment waarop de flashback begint: waarom nu die voorgeschiedenis? De herinnering wordt opgeroepen door iets van vroeger, een voorwerp, een ruimte, een geur of een ontmoeting met iemand uit het verleden.'
Waarom denk jij dat de schrijver ervoor gekozen heeft om het boek te beginnen met het hoofdstuk 'Ahoy'?  


Vraag 6


Kijk nog eens naar je antwoord bij vraag 1. Vind je, nu je nog eens goed naar de opbouw en het tijdsverloop van het boek hebt gekeken, de opbouw van het boek nog lastig?


(Literaire)theorie

'Tijd', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 110-112.