De eetclub: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Chronologie

De eetclub is niet-chronologisch opgebouwd. Bestudeer de Literaire theorie.

Titel De eetclub
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 1 | Chronologie
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus chronologie
Je leert waarom een schrijver het verhaal niet chronologisch opbouwt.
Gemaakt door Cilla Geurtsen

A


Vraag 1

[individueel]
Noteer vervolgens vijftien belangrijke gebeurtenissen uit het boek. Let op! Vergeet het eerste hoofdstuk in het boek niet. 


Vraag 2

[samen]
Ga in discussie over de volgorde van de gebeurtenissen en kies er twaalf uit. Wanneer jullie het eens zijn over de volgorde van de gebeurtenissen nummer je deze van 1 tot en met 12. Nummer 1 is de gebeurtenis die het eerst plaatsvindt. Vul jullie bevindingen in de middelste rij van de tabel in. 


Vraag 3

[samen]
Vul de onderste rij van de tabel in. De dood van Evert zit ergens in het midden, maar wordt het eerst beschreven in De eetclub; hiermee begint het verhaal. Onder de dood van Evert noteer je dus 1. Ga zo verder. Op deze manier zoek je uit in welke volgorde de schrijfster de gebeurtenissen heeft beschreven.


Let op! Evert overlijdt op 15 januari 2002. Plaats deze gebeurtenis ongeveer in het midden van je tijdlijn. Probeer vervolgens zo exact mogelijk uit te zoeken wanneer de andere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

B


Vraag 1

Vergelijk beide tijdlijnen. Welke tijdlijn levert de meeste spanning op voor de lezer: de bovenste of de onderste? Bedenk samen drie argumenten waarom je de ene tijdlijn spannender vindt dan de andere.


Vraag 2

Waarom is het eerste hoofdstuk vanuit het perspectief van een ander persoon geschreven dan de rest van het boek? Gebruik voor je uitleg ongeveer 75 woorden. Dit is best een moeilijke vraag. Als jullie er niet uitkomen, kunnen jullie je docent om hulp vragen.

(Literaire)theorie

'A-chronologisch vertellen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 111-112.