De eetclub: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Verfilming

Let op: voor deze opdracht lezen jullie het boek en bekijken jullie de film. Een van jullie leest eerst het boek en bekijkt dan pas de film; de ander bekijkt eerst de film en leest dan het boek. Spreek goed af hoe jullie de taken verdelen. Ten tweede maken jullie opdracht A voordat jullie het boek gaan lezen en de film gaan bekijken. 

Titel De eetclub
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 1 | Verfilming
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus verfilming
Je leert wat het kijken van de verfilming voor je leeservaring betekent en andersom.
Gemaakt door Cilla Geurtsen

A

Sommige mensen hebben er een hekel aan om na het lezen van een boek de verfilming ervan te gaan bekijken. Anderen hebben daar geen problemen mee. In deze opdracht ga je deels ontdekken hoe dat bij jou zit. Bespreek de volgende stellingen. Noteer bij iedere stelling of jullie het ermee eens zijn of niet. Noteer ook jullie argumenten. Bewaar jullie aantekeningen. 


Vraag 1

Het is gemakkelijker personages uit elkaar te houden als je al een beeld van ze voor ogen hebt.


Vraag 2

De verhaallijn van een film is eenvoudiger te volgen dan de verhaallijn in een boek.


Vraag 3

Een boek is veel spannender dan een film.


Vraag 4

Een film blijft je langer bij dan een boek.


Vraag 5

Het is jammer dat de personages in een film minder diep worden uitgewerkt.


Vraag 6

In boeken is meer ruimte voor psychologische diepgang.


Vraag 7

Het is niet goed als een film afwijkt van het verhaal uit het boek.


Vraag 8

Een verfilming van een boek voegt niets toe aan het verhaal.


Vraag 9

Als ik eenmaal de verfilming heb gezien, hoef ik het boek niet meer te lezen.


Vraag 10

De volgorde waarin je een boek leest en de verfilming ervan bekijkt maakt niets uit.

 

B

Nu gaat één van jullie eerst de film bekijken en dan pas het boek lezen. De ander gaat eerst het boek lezen en dan de film kijken.


C

Bespreek na afloop wat jullie ervaringen waren. Pak jullie aantekeningen van opdracht A erbij en bekijk of je van mening bent veranderd. Maak aantekeningen.


D

Maak vervolgens samen een matrix waarin jullie de voor- en nadelen van eerst de film bekijken noteren en de voor- en nadelen van eerst het boek lezen. 

 

Eerst de verfilming bekijken Eerst het boek lezen
Voordelen
Nadelen