De eetclub: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Genre

Titel De eetclub
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2 | Genre
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus genre
Je leert de kenmerken van het genre thriller herkennen, benoemen en op waarde schatten.
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron 1 'Ingrediƫnten voor het schrijven van een thriller'
Bron 2 'Hoe schrijf je een thriller?'
Bron 3 'Thriller (genre)'

A

Vraag 1

[individueel]
Noteer de titel van de spannendste film die je ooit hebt gezien. Noteer ook vijf redenen waarom die film zo ontzettend spannend was.


Vraag 2


[samen]
Bespreek jullie uitkomsten.


Vraag 3

[individueel]
Er bestaan ook veel spannende boeken. De eetclub is een zogenaamde literaire thriller. Lees onafhankelijk van elkaar de drie bronnen. Schrijf uit elke bron de kenmerken van een thriller en/of literaire thriller op.


Vraag 4

[samen]
Maak met behulp van jullie aantekeningen een top vijf van eisen waar een goede thriller absoluut aan moet voldoen. Vul jullie eisen in in kolom 2 van tabel 1.


Vraag 5

[samen]
Pak vervolgens De eetclub er nog eens bij en leg per eis uit of De eetclub  aan de eisen van een thriller voldoet. Gebruik daarvoor minstens 50 woorden per eis. Noteer jullie bevindingen in kolom 3 van tabel 1.


Tabel 1

Top 5 kenmerken thriller Voldoet De eetclub wel/niet aan deze eis? Waarom?
Eis 1
Eis 2
Eis 3
Eis 4
Eis 5

 

B

Thrillers worden over het algemeen niet als 'echte' literatuur beschouwd. In kolom 2 van tabel 2 zijn vijf kenmerken van 'echte' literatuur beschreven. Noteer in kolom 3 per kenmerk of jullie De eetclub wel of niet beschouwen als echte literatuur.


Tabel 2

Vijf kenmerken van literatuur Is De eetclub 'echte' literatuur? Waarom (niet)? Vindplaats kenmerk (noteer pagnr.)
1 Het verloop van het verhaal is onvoorspelbaar
2 Het verhaal is origineel, het lijkt niet op andere verhalen
3 Het verhaal heeft een diepere laag, een soort boodschap
4 Er is sprake van bijzonder taalgebruik (metaforen, symbolen, beeldspraak etc.)
5 De psychologie van de personages wordt diepgaand beschreven

 

C

Op de kaft van De eetclub staat dat het boek een 'literaire thriller' is. Wat vinden jullie, is dat waar? Of is het meer een thriller dan literatuur of omgekeerd?