De reünie: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Personage 1

Titel De reünie
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 1 | Personage
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus Personage
Je leert reflecteren op het handelen van een personage
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron www.pestweb.nl

Sabine wordt nogal gepest op school.

  1. Blader nog eens door het boek en schrijf op door wie Sabine op school steeds gepest wordt. Noteer ook door wie ze gepest wordt, hoe ze gepest wordt en hoe Sabine reageert op het pestgedrag. Vul daarna met zijn tweeën schema 1 in.
  2. Hoe zit het eigenlijk met het aanpakken van pestgedrag op jullie school? Is er een pestprotocol? Of zijn er andere afspraken? Mentorlessen? Kanjertraining? Vraag desnoods aan je mentor of aan de schoolleiding hoe de regels zijn op jullie school. Noteer jullie bevindingen in schema 2. Vul het schema daar waar nodig is zelf aan.
  3. Bekijk bron 1. Daar staan allemaal feiten, weetjes en tips over pesten. Maak een lijstje met tien tips voor Sabine (of iemand anders die gepest wordt).Vinden jullie dat Sabine goed heeft gereageerd op het pestgedrag van haar medeleerlingen? Of had ze beter anders kunnen reageren? 
  4. Zijn jullie door het lezen van De reünie anders gaan denken over pesten? Licht jullie antwoord toe.

Schema 1

Door wie gepest? Hoe gepest? Hoe reageert Sabine?
Incident 1
Incident 2
Incident ...
Incident ...

Schema 2

Naam school
Aantal leerlingen op school
Pesten op mijn school?
Pestprotocol
...
...