De reünie: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Mening

Titel De reünie
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2 | Mening
Studielast 1 uur
Werkvorm viertal
Focus Mening
Je leert je mening over het boek formuleren en beargumenteren
Gemaakt door Cilla Geurtsen
  1. Iedereen noteert individueel tien stellingen over het boek De reünie. (10 minuten)
  2. Kies met zijn vieren de beste tien stellingen uit (5 minuten).
  3. Stel een notulist en een voorzitter aan en ga vervolgens in discussie over jullie stellingen. De voorzitter zorgt dat iedereen aan het woord komt en hij bewaakt de tijd. De notulist noteert in steekwoorden de meningen over de stellingen (35 minuten). Waar mogelijk beargumenteer je je mening aan de hand van voorbeelden uit het boek. 
  4. De docent wijst iemand uit het groepje aan die in een korte presentatie van vijf minuten de belangrijkste punten van jullie discussie nog eens aanstipt.