Die dag aan zee: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Motto

Het motto van het boek is: 'En gij zult met de zee alleen zijn'. Dit is een regel uit het gedicht 'Twee mensen' van A. Roland Holst.

Titel Die dag aan zee
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2 | Motto
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus motto
Je leert reflecteren op de betekenis van het motto
Gemaakt door Sara Janssen
Bron inekejonker.com | het gedicht 'Twee mensen' van A. Roland Holst

Vraag 1


Lees het hele gedicht (bron 1).

Wat is je eerste reactie bij het gedicht?
Waar gaat het volgens jou over? Wat vind je een mooie regel? Spreekt het gedicht je aan?


Vraag 2


Je zou het gedicht van Ronald Holst kunnen lezen als een gesprek. Wat bespreken de twee mensen met elkaar?


Vraag 3


Welke verhaalelementen uit Die dag aan zee herken je in het motto? 


Vraag 4


Lees de Literaire theorie over het motto. Leg daarna uit waarom Peter van Gestel deze dichtregel als motto gekozen zal hebben.


Vraag 5


Niet elk boek begint met een motto. Wat voegt een motto in het algemeen toe aan een verhaal, denk jij? En wat voegt het motto toe aan dit verhaal?
 

(Literaire) theorie

Een motto van een boek is een citaat, een spreuk of een klein stukje tekst dat niet bij het verhaal hoort, en dat meestal van een ander persoon dan de auteur komt. Het gaat steeds vooraf aan een tekst en is daarvan duidelijk onderscheiden door plaats en wijze van afdrukken. Motto's hebben doorgaans een specifieke relatie met de tekst waar ze bij horen, bijvoorbeeld een ondersteuning of toespeling op de inhoud van de tekst die volgt. Motto's geven bovendien aan tot welke schrijverstraditie de gebruikers ervan wensen te behoren en ze verraden iets van de literatuuropvatting van de auteur. Maar daarnaast zou men het motto kunnen zien als een aanwijzing voor de lezer over de wijze waarop de erop volgende tekst gelezen dient te worden. Het belang van een motto is gewichtig, want het kan helpen bij de interpretatie van het verhaal. Er kunnen ook meerdere motto's aanwezig zijn.

Bron: wikipedia.nl