Komt een vrouw bij de dokter: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

In Komt een vrouw bij de dokter wordt een periode uit het leven van Stijn beschreven. Stijn verandert in de loop van het verhaal.

Titel Komt een vrouw bij de dokter
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert de ontwikkeling van een personage beschrijven
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A


Vraag 1


Schrijf een profielstukje (een kort journalistiek stuk waarin een persoon wordt gekarakteriseerd aan de hand van uitspraken van hemzelf en anderen) van 300 tot 500 woorden. Gebruik de onderstaande aandachtspunten als leidraad voor je stuk.

Beschrijf Stijn:


Stap 1
 

zoals hij is in de periode voorafgaand aan de diagnose van Carmen;


Stap 2


zoals hij is na de (eerste) diagnose;


Stap 3


zoals hij is aan het begin van Carmens ziekte;


Stap 4


zoals hij is als Carmen al een paar maanden ziek is;


Stap 5


zoals hij is als duidelijk is geworden dat Carmen niet meer beter wordt;


Stap 6


zoals hij is in het laatste stadium van Carmens ziekte.


Verwerk de aandachtspunten in een goede lopende tekst (gebruik dus geen opsommingstekens of nummers in je tekst).


B


Vraag 1


Welke andere personages maken een ontwikkeling door? Leg bij elk personage beknopt uit hoe deze ontwikkeling verloopt.