Lieve Céline: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Schrijfproces

Titel Lieve Céline
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2 | Schrijfproces
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus schrijfproces
Je leert over hoe een schrijver te werk gaat
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron lieveceline.nl | vijf scènes die het boek niet gehaald hebben

A


Vraag 1


Ga naar de site bij bron 1. Gebruik als inlogcode: Stacey.Je ziet vijf scènes staan die het boek niet gehaald hebben: Brooke & Saar I, Brooke & Saar II, Chatten met Pamela, Supermarkt en Na Egypte. Lees deze scène goed.

Waarom heeft de auteur deze stukken geschreven, denk je?


Vraag 2Vind je het terecht dat ze niet opgenomen zijn in het boek? Leg je antwoord uit.


Vraag 3


Wat zou er veranderd zijn als de stukken het boek wel gehaald hadden?


Vraag 4


Als de auteur ervoor gekozen heeft de stukken uit het boek te laten, waarom heeft ze de scènes dan toch op de site geplaatst, denk je? Leg je antwoord uit.


Vraag 5


Schrijf nu zelf een scène die goed bij het verhaal past. Je mag zelf kiezen welke personages erin voorkomen. Je mag eventueel ook een nieuw personage opvoeren. Gebruik niet meer dan 200 woorden.


Vraag 6


Welk effect zou jouw stuk hebben op het verhaal? Leg je antwoord uit.


B


Vraag 1


Wat zijn volgens jou de criteria die Bervoets heeft gehanteerd om Lieve Céline te schrijven? Kies uit (je mag meerdere geven):


Criterium A


Niet alle informatie meteen prijsgeven.


Criterium B


Zo kort en helder mogelijk schrijven.

Criterium C


De lezer moet zich makkelijk kunnen identificeren met het hoofdpersonage.


Criterium D


De belevingswereld van een laagbegaafd meisje in kaart brengen.


Criterium E


Verhaal spannend maken.


Criterium F


Weinig tot geen moeilijke woorden gebruiken.


Vraag 2


Vind je dat zij hier goed in geslaagd is?


Vraag 3


Heb je bepaalde informatie gemist tijdens het lezen of vind je dat Lieve Céline goed in elkaar zit? Leg je antwoord uit.