Bor: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Oordeel

Titel Bor
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1 | Oordeel
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus oordeel
Je leert nadenken over meningen over een boek
Gemaakt door Metteke de Vries-Kolman

A

Vraag 1

Antwoord snel, met ja of nee: Vind je Bor een goed boek?


Vraag 2

Hieronder staan een aantal beweringen over Bor. De meeste zijn afkomstig van leerlingen. Welke van deze uitspraken vind jij belangrijk als je nadenkt over de vraag of je een boek/verhaal goed vindt? Zet de uitspraken in de volgorde van meest naar minst belangrijk.

Uitspraak A:
Het Parool zette boven een recensie van dit boek de kop 'Geknipt voor middelbare scholieren'.
Uitspraak B:
Het taalgebruik in het boek is modern, het is jeugdtaal en er wordt soms een aardig potje gescholden in het boek, dit maakt het boek nog leuker en interessanter om te lezen.
Uitspraak C:
De situaties die de hoofdpersoon meemaakt, zijn voor mij goed te volgen en ik kan me er ook heel goed in verplaatsen.
Uitspraak D:
Bor wordt niet geaccepteerd in zijn omgeving.
Uitspraak E:
Ik vind het boek spannend, omdat er altijd wel iets gebeurt. Je weet ook nooit wat er komt.
Uitspraak F:
Als ik naar dit boek kijk, zie ik dat dit een hele andere wereld is dan mijn eigen wereld.


B

Vraag 1

Reageer nu op de zes opmerkingen door aan te geven of je het ermee eens bent of niet, of dat je het gedeeltelijk eens/oneens bent. Licht je antwoord steeds toe met minimaal één voorbeeld uit het boek.

Bewering Mening Want: Citaat / citaten:
A
B
C
D
E
F

C

Vraag 1

Beantwoord nog een keer vraag A1. Vind je Bor een goed boek? Leg je antwoord uit en gebruik daarbij drie argumenten, waarbij je je baseert op de antwoorden die je gaf bij vraag A2 en opdracht B.