Bor: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

Titel Bor
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 1 uur
Werkvorm werkvorm
Focus personages
Je leert de relatie van de hoofdpersoon met de bijfiguren in kaart te brengen
Gemaakt door Metteke de Vries-Kolman

A

Vraag 1

In het boek komen, behalve Bor, nogal wat personages voor: Bor levert (vooral in gedachten) commentaar op iedereen in zijn omgeving. Hij vindt zichzelf de slimste en de flinkste. Hieronder staat in een tabel een aantal van die personages. Vul in de tabel in of jullie positief, negatief of neutraal tegenover dat personage staan. Leg jullie keuze daarna uit.

Personage Staan wij positief/negatief/neutraal tegenover Korte Uitleg
Moeder van Bor
Vader van Bor
Broer Peter
Vriendin Daphne
Toon
Moeder van Toon
Claudia
Ruth
De mormonen
De politie
De buurvrouw

B

Vraag 1

Bor maakt de lezer nogal duidelijk wat hij van iedereen in zijn omgeving vindt. Vul nu samen de tabel nog een keer in, maar dan vanuit de gedachte hoe Bor naar de personages kijkt.

Personage Staat Bor positief/negatief/neutraal tegenover Korte Uitleg
Moeder van Bor
Vader van Bor
Broer Peter
Vriendin Daphne
Toon
Moeder van Toon
Claudia
Ruth
De mormonen
De politie
De buurvrouw

C

Vraag 1

Vergelijk jullie tabellen bij A en B, discussieer over de verschillen en vul daarna de volgende tabel in:

Personage Denken wij hetzelfde/positiever/negatiever over als/dan Bor Korte Uitleg
Moeder van Bor
Vader van Bor
Broer Peter
Vriendin Daphne
Toon
Moeder van Toon
Claudia
Ruth
De mormonen
De politie
De buurvrouw

D

Vraag 1

Stel je voor dat Joris Moens had besloten veel minder personages in zijn boek op te nemen. Alleen vriend Toon, Bors moeder, broer en Ruth komen er in voor. Wat zou er dan gebeuren? Licht jullie antwoorden toe.

Antwoord A:
Dan zou je Bor beter/slechter/even goed leren kennen.
Antwoord B:
Dan zou je Bor sympathieker/minder sympathiek/even sympathiek vinden.
Antwoord C:
Dan zou Bor een beter/slechter/even goed boek zijn.