Bor: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Titel Bor
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus focus
Je leert nadenken over de drijfveren van personages
Gemaakt door Metteke de Vries-Kolman
Bron scholieren.com | werkstuk over jeugdcriminaliteit van Sammie

A

Vraag 1

Lees in bron 1 over oorzaken, vormen en oplossingen van/voor jeugdcriminaliteit.
Stel je voor: je werkt bij de politie en hebt als taak gekregen de probleemjongere Bor te analyseren: in hoeverre zijn zijn moeilijkheden tijdelijk?
Bekijk de oorzaken zoals in de bron genoemd. Geef bij elk aan in hoeverre de oorzaak bij de situatie van Bor past.

Oorzaak Past bij Bor [ja/nee] Zo ja, hoe?
Thuissituatie, opvoeding
Groepsgedrag, vrienden
Onderwijs
Psychische factoren
Invloed godsdienst

B

Vraag 1

Lees het deel over de aanpak van jeugdcriminaliteit in Sammie's werkstuk. Is deze aanpak of zijn delen van deze aanpak ook bij Bor toegepast? Zo ja: leg uit welke. Zo nee: waarom niet, denk je?


Vraag 2

Aan het einde van het boek zit Bor op het politiebureau, nadat Ruth een klacht heeft ingediend wegens aanranding. Stel je voor dat Ruth deze klacht niet intrekt, wat zal er dan met Bor gebeuren, denk je?


Vraag 3

Denk je, op basis van het boek en de informatie uit de bron, dat Bor na vrijlating op het rechte pad zal blijven? Beschrijf waarom je dat denkt. Maak in je beschrijving gebruik van je antwoorden op de voorgaande vragen, de gegevens uit het boek en de bron.