De passievrucht: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Personages

Titel De passievrucht
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1 | Personages
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert je identificeren met personages
Gemaakt door Marlies Schouwstra

Vraag 1


Op bladzijde 214 slingert Armin Bo naar zijn hoofd dat hij zijn zoon niet is. Verplaats je in Bo. Welke gevoelens zou dit bij hem hebben opgeroepen? Welke gedachten en welke vragen zouden er in hem opkomen? Zou hij bang zijn dat zijn relatie met Armin anders zal worden of zou hij ervan uitgaan dat er niets verandert?

Schrijf vanuit het perspectief van Bo een brief aan Armin, waarin je ingaat op deze vragen. Als je niet weet hoe je moet beginnen, kun je gebruik maken van deze eerste zin:

'Sinds je hebt verteld dat jij mijn vader niet bent …'