De passievrucht: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Tijd

Titel De passievrucht
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Tijd
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus tijd
Je leert het tijdverloop analyseren
Gemaakt door Marlies Schouwstra

Stap 1


Maak een tijdbalk waarop je de tien belangrijkste gebeurtenissen uit het boek uitzet.


Stap 2


Geef daarna, door de gebeurtenissen te nummeren, de volgorde aan waarin er in het boek over verteld wordt.


Stap 3


Waarom zou Karel Glastra van Loon de gebeurtenissen niet gewoon in chronologische volgorde hebben beschreven?