De passievrucht: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties

Veel literaire werken gaan over verschijnselen die ook in het 'echte leven' voorkomen. Zo gaat De passievrucht onder andere over de vraag waardoor vaderschap bepaald wordt: door de overdracht van genetisch materiaal of door de zorg die de vader voor het kind draagt? De onderstaande bronnen gaan over dezelfde vraag, maar geven een antwoord vanuit een heel andere invalshoek.

Titel De passievrucht
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Kwesties
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties
Je leert reflecteren op het onderwerp van de roman
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 bijzonderewaarde.nl | informatie van UMC Utrecht over eicel- en spermadonatie
Bron 2 bam-mam.nl | website voor de bewust alleenstaande moeders
Bron 3 donorkind.nl | website voor donorkinderen

Stap 1


Bestudeer de bronnen en beantwoord voor alle bronnen én De passievrucht welke antwoorden er op de onderstaande vragen gegeven worden. Maak gebruik van het bijgevoegde kolommenschema.


Stap 2


Noteer nu je eigen antwoorden op deze vragen in de laatste kolom.


Stap 3


Heeft De passievrucht je aan het denken gezet over dit antwoord? Licht je antwoord toe 
 

Vragen


Vraag 1


Heeft een kind er in Nederland recht op om zijn biologische vader te kennen?


Vraag 2


Is het belangrijk dat een kind zijn biologische vader kent?


Vraag 3


Kan de 'opvoedvader' de rol van de biologische vader volledig overnemen?


Vraag 4


Wie is belangrijker: de biologische vader of de 'opvoedvader'?


Kolommenschema