De passievrucht: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Titel De passievrucht
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert reflecteren op de handelingsrollen van personages
Gemaakt door Marlies Schouwstra

Vraag 1


Maak een lijstje van de tien belangrijkste personages. Noteer de relaties die tussen hen bestaan. Bijvoorbeeld: Ellen, vroeger vriendin van Monika, geliefde van Armin, stiefmoeder van Bo.


Vraag 2


Het is duidelijk dat Armin de hoofdpersoon is. Wat is zijn doel?


Vraag 3


Noteer van alle personages die je bij vraag 1 hebt genoemd de rol die zij spelen ten opzichte van Armins doel: zijn zij helper, tegenstander, afzijdige, slachtoffer of begunstigde?


Vraag 4


Beschrijf nu van alle genoemde personages wat hun belang is bij het spelen van een bepaalde rol. Met andere woorden, geef antwoord op de vraag: waarom speelt hij/zij deze rol?


Vraag 5


Wat een analyse van rollen vaak zinvol en interessant maakt, is dat de rollen vaak anders verdeeld blijken dan je op grond van de relaties van de personages zou verwachten. Tussen Armin en Bo bestaat een relatie van vader en zoon, maar welke rol Bo speelt, is minder gemakkelijk te bepalen: is hij afzijdige, begunstigde of slachtoffer? En welke conclusies kun je daaraan verbinden? Welke opvallende ontdekkingen heb jij over de personages gedaan?

(Literaire) theorie

Analyse van rollen

Het analyseren van de rollen die de verschillende personages in een verhaal spelen, kan soms een dieper inzicht in het verhaal opleveren. De volgende rollen worden onderscheiden:

  • Hoofdpersoon
  • Helper
  • Tegenstander
  • Afzijdige
  • (Begunstigde)
  • (Slachtoffer)

Welke rol een personage speelt, is altijd gerelateerd aan het doel van de hoofdpersoon. Iemand die de hoofdpersoon helpt zijn doel te bereiken, is een helper; iemand die het bereiken van dat doel probeert te verhinderen, is een tegenstander. Dan zijn er vaak ook personages die niets met het doel van de hoofdpersoon te maken hebben; dat zijn de afzijdigen. Een begunstigde is iemand die de hoofdpersoon niet helpt, maar er wel van profiteert als het doel van de hoofdpersoon bereikt wordt. Omgekeerd is een slachtoffer iemand die last heeft van het bereiken van het doel van de hoofdpersoon.