De weg naar het noorden: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Kwesties

Veel literaire werken gaat over verschijnselen en gebeurtenissen die ook in het echte leven voorkomen. Met De weg naar het noorden heeft Naima el Bezaz een realistisch boek geschreven over migratie en illegaliteit - thema's die ook regelmatig in de Nederlandse politiek een rol spelen.
Het artikel 'Boete voor illegalen is de wereld op zijn kop' (bron 1) gaat over illegalen in Nederland. In dit artikel wordt betoogd dat het beboeten of gevangen zetten van illegalen uiteindelijk alleen maar in het voordeel van mensenhandelaren, tussenpersonen en werkgevers is.

Titel De weg naar het noorden
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Kwesties
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties
Je leert een relatie leggen tussen het boek en de actualiteit.
Gemaakt door Ans Rijnders
Bron Catelene Passchier en Sandra Claassen, 'Boete voor illegalen is de wereld op zijn kop', in: Trouw, 6 december 2011

Vraag 1


Print het artikel. In het artikel staat een aantal zinnen waar je het mee eens of oneens kunt zijn. Markeer deze zinnen. Vervolgens noteer je bij elke gemarkeerde zin jouw eigen reactie: wat vind jij daarvan?


Vraag 2


Stel je voor dat de maatregelen die in het artikel worden beschreven, doorgevoerd worden. Wat zou dat betekenen voor Ghali? En voor Yassine?


Vraag 3


Denk jij dat het lezen van het boek zoals De weg naar het noorden van invloed is of kan zijn op de mening die jij over bepaalde zaken hebt? Licht je antwoord toe.