De zee zien: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personage

In De zee zien ervaart Kees schaamtegevoelens. Zo schaamt hij zich voor zijn seksuele verlangens, maar er is meer schaamte. Voor deze opdracht ga je je verdiepen in het gevoelsleven van Kees en breng je in kaart op welke niveaus Kees schaamte voelt / schaamtegevoelens heeft.

Titel De zee zien
Niveau boek 2
Opdracht niveau 3 | Personage
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personage
Je leert je verdiepen in het gevoelsleven van een personage.
Gemaakt door Sara Janssen

A

Vraag 1


Geef in jouw eigen woorden een omschrijving van het begrip ‘schaamte’. Gebruik max. 15 woorden.


Vraag 2


Kun jij bedenken wanneer jij je voor het laatst schaamde? Weet je nog hoe dat voelde? Schrijf in kernwoorden op hoe dat voelde en ook hoe lang de schaamte aanhield.


Vraag 3


Kun je een voorval noemen uit je kindertijd waarvoor je je schaamde? Als je nu terugdenkt aan dat voorval, was die schaamte dan terecht, of zie je dat, nu je ouder bent, anders? Leg dit uit.


B


Vraag 1


Hieronder lees je een opsomming van momenten/voorvallen waarvoor een jongere zich zou kunnen schamen. Geef alle momenten een cijfer van 1 t/m 10. Kies 1 voor het ergste voorval (je schaamt je dood) en 10 voor het minst erge (niks aan de hand).

  • Een ketting van je zus dragen en breken
  • Stiekem een foto maken van een klasgenoot en die bewaren
  • Schoenen lenen van een vriendin en die vies maken
  • Geld van je ouders stelen
  • Het niet opnemen voor een klasgenoot die gepest wordt
  • Verkering krijgen met de ex van een goede vriend(in)
  • De nieuwe telefoon van je vriend kapot laten vallen
  • Opgewonden raken van een sexy poster in de stad
  • Spijbelen en daarover tegen je ouders liegen
  • Beloven met iemand mee te gaan naar een feestje maar niet op komen dagen


Vraag 2


Een top-10 maken was vast niet eenvoudig! Toch heb jij een voorval op nummer 1 gezet en heb je een afweging gemaakt tussen de andere voorvallen, als het gaat om meer of minder schaamte. Leg uit waarom jij denkt dat een jongere zich voor de door jou gekozen nummer 1 vreselijk zou kunnen schamen.


C

Nu ga je je verdiepen in de gevoelens van schaamte van Kees. Waarvoor schaamt Kees zich? En hoe weet je dat? Maak het volgende schema af:

Kees schaamt zich voor / ervoor: Dat blijkt hieruit:
zijn seksuele verlangens hij durft Marijke niet binnen te laten, kan niet met haar omgaan, omdat hij over haar fantaseert.
masturberen hij voelt zich zondig en wil berouw tonen tegenover de kapelaan.
zijn gezin / ouders
zijn geloof
zijn lichaam hij durft niet te plassen waar Jan bij is.
het verzamelen van Marijkes spullen
Jan
dat hij niet met Jan de schoorsteen beklimt
dat hij Jan laat liggen
dat hij doet alsof hij niets van de val weet
dat hij niet de waarheid spreekt over Jans val

 

D

Op Wiktionary.org staat het zelfstandig naamwoord ‘schaamte’ als volgt omschreven:

schaamte - een gevoel dat iemand de neiging geeft zich te verbergen voor anderen

a. In hoeverre denk jij dat Kees zich ‘heeft verborgen voor anderen’?
b. Vergelijk nu de omschrijving van Wikitionary met jouw antwoord bij vraag A1. Wat valt je op?