De zee zien: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Thematiek

Lees eerst de literaire theorie. Als je niet beschikt over het genoemde boek (bibliotheek? mediatheek?) moet je zelf op internet gaan zoeken. Bekijk bijvoorbeeld de filmpjes van bron 1 & 2. 

Kom je er niet goed uit? Vraag dan aan je docent informatie over motieven, leidmotieven en grondmotief/thema.

Titel De zee zien
Niveau boek 2
Opdracht niveau 3 | Thematiek
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus thematiek
Je leert nadenken over hoe betekenis tot stand komt door de verbinding van motieven.
Gemaakt door Sara Janssen
Bron 1 1. YouTube | over thema en motieven
Bron 2 2. YouTube | over thema en motieven

Lees eerst de literaire theorie. Als je niet beschikt over het genoemde boek (bibliotheek? mediatheek?) moet je zelf op internet gaan zoeken. Bekijk bijvoorbeeld de filmpjes van bron 1 & 2.
Kom je er niet goed uit? Vraag dan aan je docent informatie over motieven, leidmotieven en grondmotief/thema.


Vraag 1


Vul het schema in. Geef per leidmotief twee verhaalfragmenten waarin dit voorkomt (zie voorbeelden). Voor dit schema zijn twee passages per leidmotief voldoende, maar meer noteren mag natuurlijk wel.

Vraag 2


De (leid-)motieven hebben soms meer betrekking op Jan, of Kees, of misschien wel op het grondmotief van het verhaal. Markeer in jouw schema groen wat betrekking heeft op Jan, geel wat betrekking heeft op Kees en roze wat meer gaat over de betekenis (grondmotief) van het verhaal. Bedenk elke keer zorgvuldig op wie of wat het motief betrekking heeft!


Vraag 3


Je zou het leidmotief vogel kunnen verbinden aan het motief vrijheid. Maak voor elk leidmotief zo'n verbinding.


Vraag 4


Het grondmotief (of thema) vat de betekenis van het verhaal in één zin samen. De motieven helpen de lezer om dit grondmotief te formuleren. Formuleer een grondmotief.


*) Icarus: Icarus was volgens de Griekse mythologie de zoon van meester-uitvinder Daedalus. Hij vloog weg van het eiland Kreta met door zijn vader gemaakte vleugels van veren en was. Op Kreta werden zij namelijk gevangen gehouden in het labyrint waar ook de Minotaurus zich bevond. Omdat de was zou kunnen smelten, waarschuwt Daedalus Icarus om niet te hoog en te dicht bij de zon te vliegen. Maar Icarus was zo overmoedig dat hij te hoog vloog, zodat de zon de was deed smelten waarmee de vleugels bevestigd waren. Zo viel Icarus in zee, die sindsdien de Icarische Zee genoemd wordt.