Eilandgasten: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Genre

Eilandgasten bestaat uit zes verhalen van verschillende mensen die elkaar niet kennen. Toch houden de verhalen verband met elkaar. In deze opdracht ga je na wat het verband is en hoe de op zichzelf staande verhalen toch een geheel vormen.

Titel Eilandgasten
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Genre
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert nadenken over een raamvertelling, een 'roman-in-verhalen'.
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron wikipedia.org | 'Raamvertelling'
(Literaire)theorie 'Raamvertelling', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 43.

A

Denk aan drie mensen uit jouw omgeving die elkaar niet kennen. Het moeten wel drie mensen zijn die 'iets' hebben meegemaakt en over wie je wat kunt vertellen. Stel dat je drie afzonderlijke verhalen over hen gaat schrijven. De verhalen gaan over hun achtergronden maar ook over de problemen of dilemma’s waar zij mee te maken hebben of de spannende zaken die ze beleefd hebben.


Vraag 1

Welke kwesties zouden in jouw verhalen aan de orde komen?


Vraag 2

Hoe zorg je ervoor dat de drie verhalen enerzijds los van elkaar staan en toch verband met elkaar houden? Wat zijn de bindende elementen? 


B

In Eilandgasten houden de zes verhalen ook verband met elkaar. Bovendien zijn er een paar tussenstukjes die relaties tussen de verhalen tot stand brengen.


Vraag 1

Wat zijn voor jou de belangrijkste bindende elementen in Eilandgasten?


Vraag 2

Vind je dat die op een natuurlijke manier in de verhalen verwerkt zijn of niet? Geef argumenten voor je mening.


Vraag 3

Wat is de bedoeling van de korte stukjes waar de schoonmaakster aan het woord is? Welk effect hebben die op jou als lezer? Is de manier waarop de schoonmaakster naar 'de dingen' kijkt heel anders dan het perspectief van de andere personages?


C

Eilandgasten wordt door sommigen een raamvertelling genoemd.


Vraag 1

Zoek op wat een raamvertelling precies is. Raadpleeg daarvoor de Literaire theorie en bron 1. Noteer drie kenmerken van een raamvertelling zoals die in de bronnen gedefinieerd is.


Vraag 2

Ben je het eens met de uitspraak dat Eilandgasten een raamvertelling is of niet? Beargumenteer je antwoord.


D

Schrijf een korte beschouwing van maximaal 250 woorden waarin je duidelijk maakt of jij Eilandgasten een raamvertelling vindt of een 'roman-in-verhalen'. Het kan ook zijn dat je dat onderscheid niet van belang vindt. Hoe dan ook, gebruik goede argumenten voor je keus.