Eilandgasten: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Motieven en symboliek

Het zal je bij het lezen van Eilandgasten niet ontgaan zijn dat bepaalde elementen (voorwerpen, situaties, handelingen) voortdurend terugkomen in de verhalen. Drie daarvan zijn: het veertje, de tak en de schelpen. In deze opdracht ga je na welke betekenis die terugkerende elementen hebben.

Titel Eilandgasten
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Motieven en symboliek
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus motieven en symboliek
Je leert nadenken over de betekenis van steeds terugkerende elementen in een verhaal.
Gemaakt door Jan Erik Grezel
(Literaire) theorie 'Motieven en symbolen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 113-114.

A

Vraag 1

Kies voor elk van de drie genoemde elementen twee verhalen waarin dat element voorkomt. Noteer in het kort hoe het element in de verhalen is verweven.


Vraag 2

Maak duidelijk welke betekenis of symbolische waarde het element in de gekozen twee verhalen heeft.


Vraag 3

Wat zijn de verschillen, wat zijn de overeenkomsten?


B

Door het hele boek heen treedt de schoonmaakster op, net als de genoemde motieven. Ze is enerzijds de verbindende factor tussen de verhalen, maar in de verschillende verhalen komt ze ook voor, zij het door de ogen van de hoofdpersonen in die verhalen.


Vraag 1

Kun je de schoonmaakster ook als motief zien? Of speelt zij een andere rol?


Vraag 2

Wat voor symbolische waarde zou je de schoonmaakster kunnen geven?


C

Het gastenboek komt eveneens in alle verhalen voor.


Vraag 1

Bedenk wat onder A en B is gevraagd over motieven en symbolische waarde. Noteer nu minstens drie vragen die je over het gastenboek kunt stellen aan iemand die het boek gelezen heeft.


Vraag 2

Welke antwoorden geef jij zelf op die vragen?


D

Je hebt gekeken naar terugkerende elementen in de verhalen.


Vraag 1

Wat heeft deze opdracht je geleerd over motieven of terugkerende elementen in een verhaal?


Vraag 2

Welke andere boeken heb je gelezen waarin dit soort elementen voorkomen?


Vraag 3

Denk je dat je in de toekomst alerter bent op zulke motieven of symbolen wanneer je een boek leest waarin motieven duidelijk of enigszins verborgen aanwezig zijn? Op welke manier heb je daar dan meer oog voor?


Vraag 4

Ben je beter in staat om daar betekenis aan te geven?