Het feest van de eeuw: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personage

Elise, de hoofdpersoon in Het feest van de eeuw, maakt een bepaalde ontwikkeling door. Voor deze opdracht ga je beschrijven hoe ze zich ontwikkelt. 

Titel Het feest van de eeuw
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | personage
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus personage
Je leert de ontwikkeling van een personage beschrijven.
Gemaakt door Sara Janssen

A

Allereerst probeer je de belangrijkste karaktereigenschappen van Elise in 1993 en die in 2013 te duiden.

Vraag 1


Vul het schema hieronder aan, in willekeurige volgorde. Gebruik eventueel de volgende lijst karaktereigenschappen:

Aanhankelijk
Avontuurlijk
Behulpzaam
Eerlijk
Egoïstisch
Eigenzinnig
Gesloten
Jaloers
Liefdevol
Loyaal
Lui
Meelevend
Nieuwsgierig
Nuchter
Nukkig
Onzeker
Relaxt
Somber
Spiritueel
Stoutmoedig
Temperamentvol
Trots
Vrijmoedig

Vraag 2

Vond je het moeilijk om het schema aan te vullen? Leg uit.

Vraag 3

Bekijk het door jou ingevulde schema eens goed. Zijn er grote verschillen in karaktereigenschappen? Zijn er ook zaken hetzelfde gebleven?

Vraag 4

Welke eigenschappen heeft Elise positief ontwikkeld en welke minder positief of zelfs negatief? Hoe komt dat denk je? Leg uit. 

Vraag 5

Welke eigenschap of eigenschappen waardeer jij in Elise en wat vond je minder leuk aan haar persoon? Leg uit.

schema

Elise in 1993 (23 jaar) Elise in 2013 (43 jaar)
levendig zegt waar het op staat

B

Vraag 1

Trek een lijn tussen de twee belangrijkste karaktereigenschappen van Elise per periode. Leg je keuze voor die eigenschappen uit.

Vraag 2

Formuleer nu in één zin de ontwikkeling die Elise volgens jou doormaakt. Gebruik daarvoor je keuze bij B1.