Het gym: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Open einde

Titel Het gym
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Open einde
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus open einde
Je leert reflecteren op de vraag waarom een schrijver zijn verhaal open eindigt
Gemaakt door Martijn Koek

A


Vraag 1


Veel lezers hebben een hekel aan een zogenaamd 'open einde': het verhaal stopt, maar nog lang niet alle problemen zijn opgelost. Hoe zit dat met jou? Wat vind jij van open eindes?


Vraag 2


Waarom zouden mensen een hekel hebben aan een open einde, denk je? Bedenk minimaal twee redenen.


B


Vraag 1


Ook Het gym heeft een open einde. Dat betekent dus dat er een aantal problemen onopgelost blijven. Vul tabel 1 in.


Vraag 2


Wat is volgens jou het belangrijkste onopgeloste probleem aan het einde van Het gym?


C


Vraag 1Waarom zou een schrijver kiezen voor een open einde? Hier zijn een aantal mogelijke redenen:


Reden A


De schrijver had geen inspiratie meer.


Reden B


De schrijver wil een vervolgdeel schrijven.


Reden C


De schrijver wil dat je zelf gaat nadenken over het vervolg.


Reden D


Kun je dit lijstje nog aanvullen?


Vraag 2


Welk van deze redenen vind je het best van toepassing op Het gym? Licht je antwoord toe en baseer je daarbij op je antwoorden op vraag 3 en 4.

D


Vraag 1


Het gym
 had ook op een andere manier open kunnen eindigen. Stel je voor dat de schrijfster gestopt was voor het laatste hoofdstuk, dus na de ruzie met Dirk-Jan. Wat was dan het gevolg voor het boek geweest? Omcirkel steeds het juiste antwoord en vul aan met uitleg:


Bewering A


Dan was het een positiever einde geweest. Ja/nee, want …


Bewering B


Dan was het een minder open einde geweest. Ja/nee, want …


Bewering C


Dan was het een beter boek geweest. Ja/nee, want …


Bewering D


Dan had je meer moeten nadenken over het boek. Ja/nee, want …


Bewering E


Dan had het er meer op geleken dat de schrijfster geen inspiratie meer had. Ja/nee, want …


Bewering F


Dan was het waarschijnlijker geweest dat er nog een vervolg komt. Ja/nee, want …


Tabel 1

Probleem van Sandra Opgelost / niet opgelost aan het einde Uitleg (verwijs naar het verhaal)
Angst voor Bart Willink
Verliefdheid op Dirk-Jan
Situatie thuis (met ouders)
Of Sandra het gym wel aan kan
Dat Sandra zich anders voelt dan haar klasgenoten
Hoe Sandra om moet gaan met twee heel verschillende vriendinnengroepen
Vul hier nog een probleem in dat je zelf hebt ontdekt: