Het instituut: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Perspectief

Titel Het instituut
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Perspectief
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert de verteller in het verhaal herkennen en wat het perspectief voor het verhaal betekent.
Gemaakt door Anne de Koning

A

Vraag 1


Bekijk het begin van het verhaal. Wat valt je op aan het lettertype?


Vraag 2

Waarover gaat het?


Vraag 3

Wie vertelt dit?


Vraag 4

Waar in het boek treedt hetzelfde verschijnsel op?


Vraag 5

Wat wordt in deze passage verteld?


Vraag 6

Bedenk twee redenen die Vincent Bijlo gehad zou kunnen hebben om het verhaal op deze manier te onderbreken.


Vraag 7

Wat vind je van deze onderbrekingen? Wordt Het instituut er een beter boek door? Had Vincent Bijlo deze stukken net zo goed weg kunnen laten? Of had hij deze passages beter op een andere manier kunnen schrijven?


B

Stel je voor dat je als leraar bent verbonden aan het blindeninstituut. Herschrijf een passage van ongeveer een halve bladzijde vanuit het perspectief van deze leraar.


C

Lees nu de tekst die je hebt geschreven en de oorspronkelijke tekst nog eens door. Leg uit wat het verschil is tussen beide perspectieven. Kun je bijvoorbeeld makkelijker meeleven met Otto of de leraar?


(Literaire) theorie


'Perspectief', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 101-106.