Isabelle: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Motieven en leidmotieven

Titel Isabelle
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Motieven en leidmotieven
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus motieven en leidmotieven
Je leert dat 'dingen', voorwerpen, kleuren, getallen, situaties die van zichzelf niet symbolisch hoeven te zijn, dat in verhalen of films kunnen worden door nadrukkelijk gebruik en door herhaald gebruik.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 'Motieven en symbolen', in: Joke van Balen e.a., 'Basisboek literatuur', Uitgeverij kleine Uil, Groningen 2009, p. 113-126
Bron 2 Wikipedia | 'Marilyn Monroe'

A

Lees eerst de Literaire theorie en bron 1.
Zoek op welke betekenis er kan zitten achter de namen Isabelle Amable, Jeanne Bitor en Bernard Buffon.

B

Ga dan na welke elementen (motieven en leidmotieven) betekenisvol zijn voor het verhaal. Om dit schematisch te doen, moet je ze in de tabel onderbrengen bij het personage waarover ze iets zeggen. De elementen die je niet op een personage kunt betrekken, breng je onder bij 'Algemeen'. Geef van ieder element dat jij vindt, de betekenis aan in de laatste kolom.
Om je een idee te geven van de aanpak, zijn al een paar (leid-)motieven ingevuld.

Tabel

(Leid-)motieven Betekenis
Isabelle - zomerjurkje, rode schoentjes met hoge hakken (H1) - kwetsbare, lichte en luchtige schoonheid
Jeanne - zwarte rat (H2) - dood, vergankelijkheid, verrotting
- heks - lelijk, gevaarlijk en slecht; altijd erop uit het goede en schone te vernietigen
Bernard - kroeg (H3) - symboliseert het tegendeel van wat B. is, maakt duidelijk wat B. allemaal over heeft voor zijn queeste
Algemeen - Beest van GĂ©vauden (H1) - lugubere dreiging van een moordend wezen
- honden (H2) - gevaarlijke bewakers; verwijzing naar helhonden
- pens (H2) - stank en verrotting; het brouwsel dat de heks klaarmaakt

C

Schrijf een beschouwing van 300 tot 500 woorden waarin je laat zien dat Isabelle een verhaal is vol symboliek. Je gebruikt de inventaris van de tabel als argumentatie.

(Literaire)theorie

Misschien heb je al geleerd wat wordt verstaan onder 'motief' en wat onder 'leidmotief'. Anders moet je dit zelf uitzoeken; zie bron 1.

In een slecht geschreven verhaal worden veel betekenissen aan de lezer duidelijk gemaakt door uitleg; de (meestal auctoriale) verteller legt aan de lezer uit hoe iets in elkaar zit of opgevat moet worden. Een subtielere manier is het gebruik van motieven en leidmotieven. Zo is Isabelle de zoveelste variant van het motief 'Schoonheid en het Beest', al gaat het hier niet om een heteroseksuele liefdesrelatie zoals in dat oerverhaal. (Ken je dit niet? Zoek dan eens op 'Schoonheid en het Beest', 'La Belle et la BĂȘte' of 'Beauty and the Beast', 'Belle en het Beest') Als je dit verhaal kent, krijgt de 'bijna-genezing' van Jeanne een extra tragische betekenis. En als je weet dat Marilyn Monroe zelfmoord pleegde door een fatale dosis drugs, alcohol en gifstoffen, krijgt de gefakete zelfmoord van Isabelle die ze overleeft, een diepere betekenis. Je ontdekt dan dat in dit verhaal de ontwikkeling van de hoofdpersonen net iets anders verloopt dan in de verhaalmotieven waarnaar wordt verwezen.