PAAZ: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

In PAAZ wordt een periode uit het leven van Emma Nieuwenhuis beschreven. Emma verandert in de loop van het verhaal.

Titel PAAZ
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert de ontwikkeling van een personage beschrijven.
Gemaakt door Monique Metzemaekers

A

Schrijf een profielstukje (een kort journalistiek stuk waarin een persoon wordt gekarakteriseerd aan de hand van uitspraken van hemzelf en anderen) van 300 tot 500 woorden. Gebruik onderstaande aandachtspunten als leidraad voor je stuk.
Beschrijf Emma:

  1. zoals ze is op de laatste dag voor de vakantie;
  2. zoals ze is wanneer ze wordt opgenomen op de PAAZ;
  3. zoals ze is na ongeveer twee maanden op de PAAZ;
  4. zoals ze is wanneer ze na vijf maanden naar huis mag.

Verwerk de aandachtspunten in een goed lopende tekst. Gebruik dus geen opsommingstekens of nummers in je tekst.


B

Kies drie medebewoners die ook een ontwikkeling doormaken. Leg bij elk personage beknopt uit hoe deze ontwikkeling verloopt.


C

Lees nog eens wat je bij A en B hebt opgeschreven. Kun je zeggen dat de mensen die opgenomen worden op de PAAZ, beter worden door de behandeling? Leg je antwoord uit. (100 woorden)