Rode sneeuw in december: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Kwesties

Titel Rode sneeuw in december
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1 | Kwesties
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties
Je leert nadenken over wat echt belangrijk in het leven is
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron youtube.com | trailer van Voor ik doodga

A

Vraag 1


Bekijk de trailer van de film Voor ik doodga (bron 1).
Tessa, de hoofdpersoon van de film, wil graag voordat ze doodgaat bepaalde dingen in het leven meemaken: dingen die ze heel belangrijk vindt. Noteer drie dingen die Tessa heel belangrijk vindt in het leven.


B

Vraag 1


In de tijd waarin Rode sneeuw in december zich afspeelt was het geloof heel erg belangrijk voor mensen. Zo belangrijk dat mensen er zelfs hun leven voor op het spel wilden zetten. Lideweijs vader is een overtuigd katholiek. Andries Griffioen voelt zich aangetrokken tot het protestantisme (lutheranisme). In het boek worden beide godsdiensten steeds tegen elkaar afgezet. Noteer in het schema vier verschillen die in het boek genoemd worden tussen het katholicisme en het protestantisme.

Katholicisme Protestantisme
Handel in aflaten
...
...
...

C

Vraag 1


De mensen die voor het protestantisme kozen, kwamen soms zelfs op de brandstapel terecht. Vind jij dat Simone van der Vlugt in Rode sneeuw in december geloofwaardig heeft beschreven dat mensen zich opofferen voor hun geloof? Ondersteun je antwoord met twee fragmenten uit het boek.


Vraag 2


Noteer ten slotte twee dingen waarvoor jij misschien bereid zou zijn je leven te geven. Je mag tussen de 75 en 100 woorden gebruiken per onderdeel. Als je nergens je leven voor zou willen geven, beschrijf dan in 150 woorden waarom je dat niet wilt.