Rode sneeuw in december: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

Titel Rode sneeuw in december
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert de karakters van Lideweij en haar vader Boudewijn beter te doorgronden
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron 1 forum.girlscene.nl | forumdraadje over ruzie met je vader
Bron 2 relatietip.nl | website voor tips bij relatieproblemen

Vraag 1


Lees bron 1. Deze vader en dochter hebben ruzie over ... (noteer je antwoord in één zin).


Vraag 2


Lideweij heeft ook ruzie met haar vader. Schrijf een bericht voor het forum van girlscene.nl waarin je uitlegt wat er aan de hand is. Kruip in de huid van Lideweij en onderteken met haar naam. Betrek in je bericht in ieder geval de termen protestantisme en katholicisme. Herlees ter inspiratie hoofdstuk 9.


Vraag 3


De vader van Lideweij verstoot zijn dochter uiteindelijk. Dat betekent dat hij haar niet meer als zijn dochter beschouwt. Toch kom je er gaandeweg achter dat hij wel degelijk van zijn dochter houdt. Noteer drie zaken waaruit dat blijkt.


Vraag 4


Volgens de website relatietip.nl is er bij een op de vijf Nederlanders sprake bij een breuk tussen kinderen en de ouders. Vaak breken de kinderen met de ouders. In Rode sneeuw in december is dat andersom. Lees bron 2.

Schrijf een reactie op de post van Lideweij uit vraag 2 op het forum. Verdeel je reactie in twee gedeelten: tips voor Lideweij en tips voor haar vader.