Rode sneeuw in december: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Genre

Titel Rode sneeuw in december
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Genre
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op het genre historische roman
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron 1 schooltv.nl | 'De tachtigjarige Oorlog'

A

Vraag 1


Rode sneeuw in december speelt zich af in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog. Noteer in ongeveer 100 woorden waar het boek volgens jou over gaat.


Vraag 2


Vraag aan je geschiedenisleraar een lesboek waarin de Tachtigjarige Oorlog wordt behandeld. Vraag of je pagina's die daarover gaan, mag lezen of kopiëren.
Noteer in ongeveer 100 woorden wat er in het geschiedenis boek over deze oorlog geschreven staat.
Als je geen geschiedenis in je pakket hebt, gebruik je voor deze opdracht bron 1.


Vraag 3


Er zijn ongetwijfeld veel verschillen tussen de behandeling van de oorlog in het geschiedenisboek en in Rode sneeuw in december. Vul in onderstaande tabel nog vier verschillen in. Het eerste verschil is al voorgedaan.

Geschiedenisboek Rode sneeuw in december
Personages Iedereen die in het geschiedenisboek voorkomt heeft echt bestaan. In dit boek komen ook personen voor die niet echt bestaan hebben. Simone van der Vlugt heeft bijvoorbeeld de personages Lideweij en Andries verzonnen.
...
...
...
...

B

Vraag 1


Rode sneeuw in december is volgens Basisboek literatuur (bron 2) een psychologische historische roman, een 'roman waarin er meer aandacht uitgaat naar hoe de personages op bepaalde gebeurtenissen reageren en er ook sprake kan zijn van een zekere karakterontwikkeling.' Ook op wikipedia staat kort uitgelegd wat een historische roman is. Lees de bronnen genoemd bij Literaire theorie en geef in 50 woorden een definitie van wat een historische roman is.


Vraag 2


Op de pagina over historische romans in Basisboek literatuur staat ook de volgende zin: 'Het is in de regel in de weergave van dialogen en de gedachten van de optredende verhaalfiguren dat een schrijver zijn verbeelding het sterkst moet aanspreken, omdat gedachten en dialogen maar heel zelden letterlijk door de geschiedenis zijn overgeleverd.' Leg in ongeveer 100 woorden uit wat dit betekent voor Rode sneeuw in december.


Vraag 3


Houd tot slot een presentatie voor de klas van tien minuten waarin je in gaat op:

a. het fenomeen historische roman
b. wat er waar is en wat er verzonnen is in Rode sneeuw in december
c. jouw leeservaring
d. het verschil tussen je geschiedenisboek en een historische roman

(Literaire) theorie


Bron 2

Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur', Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 39

Bron 3

nl.wikipedia.org | 'Historische roman'