Alleen met de goden: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

Titel 'Alleen met de goden'
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of als tweetal
Focus personages
Je leert de relaties tussen en rollen van personages in kaart brengen.
Gemaakt door Janneke Blok
Downloads Bijlage sociogram (703 kb)

A

Vraag 1


Noteer snel, zonder lang na te denken, drie namen van personen die belangrijk voor je zijn.


Vraag 2 

Wat maakt deze personen belangrijk voor je, denk je?


B

In Alleen met de goden komen behoorlijk veel personages voor, die allemaal iets met Aaron te maken hebben. Het maken van een sociogram kan je helpen om alle personages op een rijtje te zetten en in kaart te brengen hoe zij zich tot elkaar verhouden. In de bijlage Sociogram (onder Downloads) kun je zien wat een sociogram is en welke middelen je kunt gebruiken om relaties tussen personages weer te geven. Bekijk de bijlage en maak onderstaande opdrachten. 


Vraag 1 

Neem een vel A3-papier en schrijf de naam van Aaron Bachman in het midden.


Vraag 2 

Schrijf links onder zijn naam wat je weet over Aaron als kickbokser en rechts wat je weet over Aaron als schrijver: hoe ziet hij eruit, wat is zijn karakter, wat doet hij in het dagelijks leven?


Vraag 3 

Schrijf nu ook de namen van de andere personages (ook de bijfiguren) op het A3-papier, zodat duidelijk wordt wat de relatie tussen hen en Aaron is.


C

Aaron Bachman krijgt het in het leven niet cadeau, maar ondanks alle tegenslag weet hij het met de hulp van een aantal mensen toch ver te schoppen. 


Vraag 1


Kijk nog eens naar het sociogram dat je bij opdracht B hebt gemaakt. Wie zijn de 'gidsen' in Aarons leven die hem op het goede pad houden of hem de juiste weg wijzen, en wie werken hem tegen? Neem de tabel over en vul deze in.


Vraag 2 

Kijk nog eens naar je antwoorden op de A-vragen. Heb jij ook een soort 'gids' in je leven zoals Aaron en/of mensen die het je moeilijk maken je doel(en) te bereiken?

 

'Gidsen' Wat leren ze Aaron? Tegenstanders Hoe werken ze Aaron tegen?
1 1
2 2
3 3