Alleen met de goden: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Autobiografische elementen

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat Aaron Bachman uit Alleen met de goden toevallig net als de schrijver zelf uit 'een pittig milieu' komt, kickbokst en schrijft. Net als veel andere schrijvers maakt Alex Boogers in zijn werk gebruik van autobiografische elementen. In deze opdracht ga je onderzoeken wat dat voor jou als lezer betekent: maakt het iets uit als je weet dat bepaalde dingen waargebeurd zijn?

Titel 'Alleen met de goden'
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Autobiografische elementen
Studielast 2 uur (incl. video's kijken)
Werkvorm individueel of als tweetal
Focus autobiografische elementen
Je leert reflecteren op de vraag hoe fictie en werkelijkheid zich tot elkaar (zouden moeten) verhouden.
Gemaakt door Janneke Blok
Bron 1 npo.nl | '24 uur met … Alex Boogers'
Bron 2 npo.nl | Wim Brands spreekt met Alex Boogers over Alleen met de goden in 'VPRO Boeken'

A

Bekijk het omslag (linksboven op deze pagina) van Alleen met de goden eens goed. Met wat voor soort verhaal denkt een lezer te maken te hebben als hij alleen op het omslag afgaat?


B

Bekijk '24 uur met … Alex Boogers' (bron 1). Lees voordat je gaat kijken onderstaande vragen en maak tijdens het kijken aantekeningen.

Autobiografische elementen Belangrijke verhaalelementen
Eerste schrijfmachine Vader in de gevangenis
Ze lazen thuis alleen 'De Telegraaf' Hond Otis
.... ....

Vraag 1

Neem de tabel over en vul deze aan. Noteer in de eerste kolom ten minste tien autobiografische elementen uit Alleen met de goden. In de tweede kolom noteer je ten minste tien belangrijke verhaalelementen uit Alleen met de goden waarvan je niet zeker bent of die waargebeurd zijn.


Vraag 2

Vind je dat Alex Boogers en Aaron Bachman uit Alleen met de goden dezelfde persoon zijn? Leg je antwoord uit aan de hand van de tabel (100 woorden).


Vraag 3

Lees de Literaire theorie. Beschouw jij Alleen met de goden als 'autobiografische roman'? Waarom (niet)? (100 woorden)


C

Bekijk het begin van de aflevering 'VPRO Boeken' (bron 2), waarin Alex Boogers door Wim Brands wordt geïnterviewd over Alleen met de goden. Beantwoord daarna de volgende vragen. 


Vraag 1

Waarom denk jij dat veel mensen zo graag willen weten of een verhaal echt gebeurd is? Geldt dat ook voor jou?


Vraag 2

Waarom noemt Wim Brands het een 'fout' of een 'probleem' om het te hebben over de vraag of Alleen met de goden echt gebeurd is?


Vraag 3

Is Alex Boogers het met hem eens? Leg uit


Vraag 4

Is het omslag van Alleen met de goden, gezien Boogers’ mening, slim gekozen? Leg je antwoord uit aan de hand van het antwoord dat je bij A hebt gegeven.


Vraag 5

Wat bedoelt Alex Boogers met 'alles wat ik schrijf is waar, maar niet alles is werkelijk zo gebeurd', denk je?


Vraag 6

In dit interview, maar ook in andere interviews en in '24 uur met … Alex Boogers' kom je niet te weten wat er nu precies is gebeurd met Alex’ vader. Zat hij misschien net als Aarons vader in de gevangenis? Wel wordt duidelijk dat Alex net als Aaron opgroeit zonder zijn (biologische) vader.
Kies een van de volgende uitspraken en licht je keuze toe in ten minste 100 woorden aan de hand van je antwoorden op voorgaande vragen:

  • Voor het verhaal doet het er eigenlijk niet toe wat er met Alex’ vader is gebeurd, want …
  • Ik vind het belangrijk voor de betekenis van het verhaal om te weten wat er met Alex’ vader is gebeurd, want …


(Literaire) theorie

Autobiografische roman
 – De auteur zelf is, meestal onder een gefingeerde naam, de hoofdpersoon en beschrijft (belangrijke periodes uit) zijn/haar leven. Een schrijver kan altijd fictieve elementen aan het verhaal toevoegen.