Alleen met de goden: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Betekenis: motto's

Deze opdracht kun je alleen maken, maar het is leerzamer om de opdracht samen met iemand anders te maken. Als je de opdracht samen maakt, is het wel de bedoeling dat jullie alle vragen samen beantwoorden en eventuele meningsverschillen noteren.

Titel 'Alleen met de goden'
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Betekenis: motto's
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of als tweetal
Focus betekenis: motto's
Je leert neventeksten analyseren en interpreteren.
Gemaakt door Janneke Blok

A

Het eerste deel wordt ingeleid door het motto: I was God’s most miserable creature, forced even to torturing myself. Surely upon this earth no grief was greater than mine. JOHN FANTE 

Vraag 1

Wie is de 'ik' in het eerste deel en volgens wie is hij Gods meest ellendige schepsel?


Vraag 2

Aan het einde van het boek kom je erachter waarom hij Gods meest ellendige schepsel is. Leg uit.


B

Deel twee wordt voorafgegaan door het motto: It is said the warrior’s is the twofold Way of pen and sword, and he should have a taste for both Ways. MIYAMOTO MUSASHI


Vraag 1

Waar staan 'de Weg van de pen' en 'de Weg van het zwaard' symbool voor?


Vraag 2

Waarom is een combinatie van beide zo belangrijk, denk je?


Vraag 3

Kickboksen en schrijven lijken in eerste instantie twee totaal verschillende zaken, maar er zijn ook overeenkomsten. Noteer er ten minste twee.


Vraag 4

Is Aaron meer van 'de Weg van de pen' of van 'de Weg van het zwaard'? Verandert dit nog in de loop van het verhaal? Leg je antwoord uit.


C

Het motto van deel drie luidt: Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one. BRUCE LEE


Vraag 1

Heeft Aaron het in dit deel moeilijker dan in andere delen van het boek? Waarom denk je (van niet)?


Vraag 2

Herlees de laatste zinnen van het eerste deel (p. 138). Hoe verschilt de manier waarop Aaron hier met zijn verdriet omgaat van de manier waarop hij dat in deel drie leert te doen?


D

Het laatste deel wordt ingeleid door het motto: Nobody really knows or understands and nobody has ever said the secret. The secret is that it is poetry written into prose and it is the hardest of all things to do. ERNEST HEMINGWAY


Vraag 1

Wat of welk geheim begrijpt niemand, denk je?


Vraag 2

Kan schrijven je helpen beter te begrijpen, denk je? Waarom (niet)?


Vraag 3

Waarom vindt Aaron het zo moeilijk om (ook) te kiezen voor 'de weg van de Pen', denk je?


E

Het motto dat voor het hele boek geldt, is: If there is light, it will find you. CHARLES BUKOWSKI


Vraag 1

Vindt het licht Aaron of vindt Aaron het licht? Leg je keus uit.


Vraag 2

Vind je Alleen met de goden een hoopvol boek? Waarom (niet)? Betrek in je antwoord ook de voorgaande motto’s en hoe die het overkoepelende motto wel/niet ondersteunen. (250 woorden)