Alleen met de goden: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Poëtica

Titel 'Alleen met de goden'
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Poëtica
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel of als tweetal
Focus poëtica
Je leert een beargumenteerd standpunt innemen ten aanzien van het literatuur(geschiedenis)onderwijs.
Gemaakt door Janneke Blok
Bron 1 npo.nl | Wim Brands spreekt met Alex Boogers over 'Alleen met de goden' in 'VPRO Boeken'
Bron 2 dbnl.org | Joop Dirksen, 'Waar doen we het eigenlijk allemaal voor? Over het nut van literatuur(geschiedenis)onderwijs'
Bron 3 mustreads.nl | 'Waarom lezen we eigenlijk? 4 functies van literatuur'

A [individueel]

Vraag 1

Wat zijn redenen voor jou om een boek te lezen?


Vraag 2

Hoe ben jij in aanraking gekomen met boeken die je aanspreken?


Vraag 3

Zijn de meeste boeken die je aanspreken ook boeken die jullie op school behandelen?


Aaron uit Alleen met de goden zegt over de boeken die ze op school behandelen: 'De meeste boeken die ik voor school moest lezen waren strontvervelend. Je moest eerst iedereen leren kennen voordat je een beetje begreep waar het over ging, en daar had ik het geduld niet voor, behalve als het personage meteen interessant was. Dat was het probleem met de meeste boeken: de personages hadden niks te vertellen. […] De schrijvers die we behandelden in de klas leken niks over mijn leven te zeggen, maar dat kon ook de bedoeling zijn.' (p. 134-135)

Vraag 4

Wat is voor Aaron kennelijk een belangrijke reden om een boek te lezen?


Vraag 5

Hoe komt Aaron uiteindelijk toch in aanraking met boeken die hem wel aanspreken?


B [samen, of individueel]

Alex Boogers bezoekt veel scholen om aan de hand van zijn boeken met leerlingen te praten over lezen en schrijven. Bekijk een kort stukje van de aflevering 'VPRO Boeken' (bron 1; min. 14:44-16:57), waarin Boogers aan Wim Brands vertelt hoe hij zo’n schoolbezoek aanpakt. 


Vraag 1

Noteer ten minste drie standpunten die Boogers inneemt ten aanzien van het huidige literatuuronderwijs.


Vraag 2

Lees bron 2 over het belang van literatuur(geschiedenis)onderwijs. Wat is het belangrijkste verschil tussen de 125 jaar oude aanpak en de 'moderne' aanpak?


Vraag 3

Noteer voor- en nadelen van beide manieren.


Vraag 4

Van welke aanpak is Joop Dirksen een groot voorstander?


Vraag 5

Bestudeer bron 3 over de vier functies van literatuur. Bij welke aanpak uit bron 2 sluiten deze vier functies van literatuur het best aan?


C [individueel]

Schrijf een betoog, gericht aan je docent(e) Nederlands, van ongeveer 500 woorden lang, waarin je beargumenteert hoe volgens jou het ideale literatuur(geschiedenis)onderwijs eruit zou moeten zien. Verwerk in je betoog je antwoorden bij opdracht A, de informatie uit de verschillende bronnen bij opdracht B, en besteed aandacht aan de plaats die Alleen met de goden in dit 'nieuwe' literatuur(geschiedenis)onderwijs zal innemen.