Alleen met de goden: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Stijl

Titel 'Alleen met de goden'
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Stijl
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert reflecteren op stijl en je er een oordeel over vormen.
Gemaakt door Janneke Blok
Bron 1 schrijversvakschool.nl
Bron 2 npo.nl | Alex Boogers te gast bij het televisieprogramma '24 uur met …'

A

Als je niet zo goed weet wat ‘stijl’ precies inhoudt, kun je de Literaire theorie hierover nog eens lezen voordat je onderstaande vragen beantwoordt. 


Vraag 1

Heb je ooit een boek gelezen waarvan je de stijl heel mooi vond? Zo ja, welk boek was dat en waarom sprak de stijl je aan?


Vraag 2

Hoe belangrijk is stijl voor jou? Kan jij een verhaal ook mooi vinden als de stijl je niet aanspreekt?


Vraag 3

Wat was jouw eerste reactie op Boogers' stijl? Heb je wel eens eerder een boek in zo’n stijl gelezen? Zo ja, welk boek?


B

Er is veel discussie over de stijl van Alex Boogers. Veel recensenten waarderen de 'directe', 'rauwe' en 'eerlijke' stijl van Boogers. Anderen vinden zijn stijl niet literair, omdat 'er tussen de woorden niets gebeurt'.


Vraag 1

Lees bron 1 over het belang van stijl. Wat zijn de twee standpunten ten aanzien van stijl als het belangrijkste element van literatuur die Robbert Welagen in zijn column beschrijft?


Vraag 2

Zijn stijl en inhoud volgens jou onlosmakelijk met elkaar verbonden? Leg uit. (100 woorden)


Vraag 3

Wat is Welagens conclusie over stijl? Is stijl inderdaad het belangrijkste element van literatuur?


C

In '24 uur met … Alex Boogers' (bron 2) vertelt Boogers aan Theo Maassen dat hij nooit zinnen heeft gebouwd en nooit heeft gedacht: 'Ik ga mooie zinnen maken of ik heb een mooie zin in mijn hoofd'. Hij ramt naar eigen zeggen zijn verhaal eruit, waarbij hij de continue drang voelt om 'dat wat ik in mijn hoofd heb op een zo direct mogelijke manier op het papier te krijgen. In één lijn, in één streep, in één weg. Om die weg, wat je in je hoofd hebt, in één keer te vertalen naar het papier, zonder dat daar verleidingen, afleidingen en verlokkingen zijn, die puurheid vind ik belangrijk.'

Schrijf een betoog van ongeveer 400 woorden waarin je een weloverwogen standpunt inneemt ten aanzien van Boogers' stijl. Verwerk in je betoog

  • wat Boogers zelf over zijn stijl zegt;
  • wat de recensenten zoal over zijn stijl zeggen;
  • wat jouw visie op stijl is (aan de hand van het artikel van Welagen);
  • citaten uit Alleen met de goden waarmee je je betoog illustreert en je oordeel onderbouwt.


(Literaire) theorie

'Stijl', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 127-129.