De thuiskomst: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Kwesties

Titel De thuiskomst
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Kwesties
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus kwesties
Je leert reflecteren op de vraag in hoeverre de waarheid/werkelijkheid kenbaar is
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron nl.wikipedia.org | 'Waarheid'

Vraag 1


Luister op Spotify naar het liedje 'De waarheid' van Marco Borsato.


Vraag A


Wat is 'de waarheid' in dit liedje?


Vraag B


Denk je dat de persoon waar dit nummer over gaat 'dezelfde waarheid' heeft als de zanger?


Vraag 2 [individueel]


Over de dood van Cook doen verschillende verhalen de ronde. Er bestaan er verschillende 'waarheden'.
Formuleer de visie op de gebeurtenissen vlak voor de dood en tijdens de dood van Cook vanuit het perspectief van:


Perspectief A


Elizabeth (zoals zij het in eerste instantie te horen krijgt)


Perspectief B


Cook (zoals hij er over schrijft)


Perspectief C


Charles Clerke


Vraag 3 [samen]


Vergelijk jullie versies en probeer tot overeenstemming te komen over hoe ieder personage denkt over de gebeurtenissen.


Vraag 4 [individueel]


Ga nu onafhankelijk van elkaar eens zoeken op internet. Kunnen jullie nog meer visies op de dood van Cook vinden? Neem voor deze opdracht 20 minuten de tijd. Noteer de afwijkende visies die jullie gevonden hebben en schrijf ook de bron op.


Vraag 5


Over 'De waarheid' buigen vele filosofen zich al eeuwen lang. Lees jullie eens in over het fenomeen 'de waarheid' op Wikipedia (bron 1) Maak een samenvatting van de belangrijkste punten over 'de waarheid'. Maak je samenvatting niet langer dan 300 woorden.


Vraag 6 [individueel en samen]


Hieronder staan vijf stellingen/spreekwoorden/uitdrukkingen/vragen over 'de waarheid . Reageer ieder voor zich op iedere stelling. Schrijf per stelling in drie minuten op wat je eerste reactie daarop is. Bespreek daarna jullie antwoorden.


Stelling A


De waarheid ligt altijd in het midden.


Stelling B


Beter gekwetst door de waarheid, dan getroost door een leugen.


Stelling C


De waarheid is onkenbaar.


Stelling D


Maar wat als de waarheid gewoon een logische leugen is?


Stelling E


Moet je de waarheid altijd willen weten?


Vraag 7


Schrijf nu samen een opstel voor de schoolkrant over het begrip 'De waarheid'. Gebruik voorbeelden over het einde van James Cook in jullie opstel. Je mag natuurlijk ook (kort) refereren aan het nummer van Borsato.