De tweeling: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Titel De tweeling
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert vanuit verschillende standpunten reflecteren op personages.
Gemaakt door Anita Braat

Vraag 1

Kies twee bijfiguren die een grote invloed op het leven van Anna hadden en twee bijfiguren die een grote invloed op het leven van Lotte hadden.


Vraag 2

Bestudeer de Literaire theorie. Noteer van de personages die genoteerd hebt bij 1 de rol die zij spelen in de ontwikkeling van Lotte en Anna tot de vrouwen die zij uiteindelijk, op latere leeftijd, zijn.


Vraag 3

Bedenk waarom Tessa de Loo deze personages die rol laat spelen, welk belang hebben deze personen voor het verhaal?


Vraag 4

Welk personage raakt jou het meest nadat je deze vragen hebt beantwoord? Waarom?


Literaire theorie

Rollen - Het analyseren van de rollen die de verschillende personages in een verhaal spelen, kan soms een dieper inzicht in het verhaal opleveren. De volgende rollen worden onderscheiden:

  • Hoofdpersoon
  • Helper
  • Tegenstander
  • Afzijdige
  • (Begunstigde)
  • (Slachtoffer)

Welke rol een personage speelt, is altijd gerelateerd aan het doel van de hoofdpersoon. Iemand die de hoofdpersoon helpt zijn doel te bereiken is een helper; iemand die het bereiken van dat doel probeert te verhinderen is een tegenstander. Dan zijn er vaak ook personages die niets met het doel van de hoofdpersoon te maken hebben; dat zijn de afzijdigen. Een begunstigde is iemand die de hoofdpersoon niet helpt, maar er wel van profiteert als het doel van de hoofdpersoon bereikt wordt. Omgekeerd is een slachtoffer iemand die last heeft van het bereiken van het doel van de hoofdpersoon.