De tweeling: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Stijl

De manier waarop een roman geschreven is, kan van grote invloed zijn op jouw leesplezier. Een stijl die je aanspreekt, kan een roman mooier, begrijpelijker, spannender of inspirerender maken.
Over schrijfstijlen verschillen de smaken van lezers. Wat vind jij van de stijl waarin Tessa de Loo de roman De tweeling heeft geschreven?

Titel De tweeling
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Stijl
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert een oordeel vormen en onderbouwen over de stijl van een schrijver.
Gemaakt door Anita Braat

Vraag 1

Bestudeer de Literaire theorie. Vul daarna in onderstaand schema de verschillende aspecten die behandeld worden in kolom 1 in.


Vraag 2

Probeer nu bij elk aspect een voorbeeld te vinden in De tweeling. Dat citeer je in kolom 2.


Vraag 3

In de derde kolom vul je jouw oordeel over dit aspect van stijl in. Waardeer je dit aspect positief of negatief?


Vraag 4

In kolom 4 geef je een beknopte toelichting bij je waardering.


Vraag 5

Schrijf nu een korte reactie op de opmerking in de inleiding bij deze opdracht dat 'de manier waarop een roman geschreven is, […] van grote invloed [kan] zijn op jouw leesplezier.' Ben je het daarmee eens of juist niet?

(Literaire) theorie

'Tijd', in Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2010, p. 110-112