De tweeling: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Verfilming

Voordat je deze opdracht kunt maakt, ga je de verfilming van De tweeling bekijken die in 2002 door Ben Sombogaart is gemaakt. De regisseur heeft in de film een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van de verhaallijn in het boek.

Titel De tweeling
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Verfilming
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus verfilming
Je leert reflecteren op de verschillen tussen boek en film.
Gemaakt door Anita Braat

Vraag 1

Wat vond jij beter, de film of het boek? Leg je antwoord uit.


Vraag 2

Volgens recensent Peter Schouten is er 'gesleuteld' aan het tijdverloop van het verhaal van Tessa de Loo. Geef hiervan twee voorbeelden.


Vraag 3

Noteer twee episodes uit Anna's leven die niet verfilmd zijn. Welke belangrijke informatie over Anna mist de kijker daardoor? Is dat erg?


Vraag 4

Peter Schouten wijdt zijn reactie aan het tijdverloop van de film. Welk twee andere verschillen tussen de film en het boek De tweeling vind jij van belang om te bespreken in een recensie? Leg uit waarom.