Floris ende Blanchefloer: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Wereldliteratuur

Titel Floris ende Blancefloer
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Wereldliteratuur
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus wereldliteratuur
Je leert reflecteren op tijdloze en tijdgebonden aspecten in de wereldliteratuur
Gemaakt door Janneke Blok

A

Floris ende Blancefloer is nog steeds een van de meest gelezen middeleeuwse werken. Net zoals andere grote werken uit de wereldliteratuur; te denken valt aan Tristan en Isolde en Romeo en Julia. Wat is het geheime ingrediƫnt dat deze verhalen eeuwenlang gelezen worden door jong en oud, overal ter wereld?

Vraag 1

Zoek zo nodig informatie op over de verhalen Tristan en Isolde en Romeo en Julia op internet. Schrijf overeenkomsten en verschillen op tussen de drie verhalen. Gebruik daarvoor onderstaande tabel.


Vraag 2

Kun je uit jouw overzicht met overeenkomsten en verschillen opmaken welke thema's mensen ten alle tijden hebben aangesproken? Kun je daar een verklaring voor geven?


Vraag 3

Ook tijdsgebonden aspecten in een verhaal kunnen de lezers van nu nog aanspreken. Kun je daar een aantal redenen voor geven?

Verhaal Overeenkomsten Verschillen
Floris ende Blancefloer
Tristan en Isolde
Romeo en Julia

B

Het begrip 'wereldliteratuur' werd in 1827 voor het eerst door de Duitse schrijver Wolfgang von Goethe gebruikt. Met de term wereldliteratuur wilde Goethe aantonen dat literatuur een gemeenschappelijk bezit is van de hele mensheid, en dat men daarom uit zijn nationale bekrompenheid moest trachten los te komen.
Bron: Algemeen letterkundig lexicon, op: dbnl.nl

Vraag 1

Wat denk je dat Goethe met deze definitie van wereldliteratuur bedoeld heeft?


Vraag 2

Goethe heeft het in zijn definitie van wereldliteratuur eigenlijk over de tijdloze en tijdgebonden aspecten die jij bij opdracht A hebt geanalyseerd voor drie boeken uit de wereldliteratuur, maar zegt dit in een heleboel moeilijke woorden. Kun je dit verband in je eigen woorden uitleggen?


C

Vraag 1

Beschrijf de tijdloze en de tijdgebonden aspecten in het verhaal van Floris ende Blancefloer in een betoog. Overtuig de lezer ervan waarom Floris ende Blancefloer wel of niet tot de wereldliteratuur gerekend kan of zelfs moet worden.