Gebr.: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Motieven

In Gebr. komt het oereiland Pangea een aantal keer voor. Dit is een motief waar je misschien overheen hebt gelezen. In deze opdracht ga je onderzoeken wat de betekenis van dit motief is.

Titel Gebr.
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Motieven
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus motieven
Je leert motieven herkennen en begrijpen
Gemaakt door Annemarie Drost

Vraag 1


Bestudeer de Literaire theorie. Leg in eigen woorden uit wat een motief is.


Vraag 2


Pangea is een concreet motief. Waarom?


Vraag 3


Noteer zoveel mogelijk passages uit Gebr. waarin Pangea voorkomt.


Vraag 4


Op welke manier wordt dit eiland beschreven?


Vraag 5


Wat gebeurt er met dit eiland?


Vraag 6


Je zou Pangea als een symbool kunnen beschouwen. Een symbool waarvoor?


Vraag 7


Op welke manier kun je Pangea in verband brengen met de titel van het boek?


Vraag 8


Motieven verwijzen vaak, direct of indirect naar het grondmotief van het verhaal. Probeer een verband te leggen tussen Pangea en het grondmotief van Gebr.


Vraag 9


Wat vind je van het puzzelen met motieven? Heb je het gevoel dat je het verhaal daardoor beter of anders gaat begrijpen? Of raak je er juist door in de war?


Vraag 10


Denk je dat je een ander antwoord op vraag 9 zou geven als je een hoger niveau van literaire competentie zou hebben? Licht je antwoord toe.

(Literaire) theorie

Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Uitgeverij kleine Uil, Groningen, 2009, blz. 113 en verder