Hersenschimmen: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Motief

Titel Hersenschimmen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Motief
Studielast 1,5 uur
Werkvorm werkvorm
Focus motief
Je leert Over de vader-zoon relatie in Hersenschimmen
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron Youtube. Zo vader zo zoon (afl. 150)

A


In het indertijd mateloos populaire spelprogramma 'Zo vader zo zoon' proberen panelleden er door het stellen van vragen achter te komen wie van de vier 'vaders' de echte vader van de zoon is. Bekijk (een deel van) de uitzending (bron 1). Doel is dat je een beeld krijgt van hoe het spelletje wordt gespeeld.


B


Vraag 1


Bedenk vier vragen die jij aan je vader (of moeder) stelt en waarop jij zelf ook het antwoord bedenkt. Ga na in hoeverre jij lijkt op je vader (of je moeder). In de tabel vind je een voorbeeldvraag met antwoorden.


Vraag 2


Als je de antwoorden met elkaar vergelijkt, vind je dan dat je veel op je vader (of moeder) lijkt?


Vraag 3


In hoeverre heeft jouw vader (of moeder) invloed op jouw manier van handelen?Vraag Antwoord vader (of moeder) Jouw antwoord
Vind jij het belangrijk hoe andere mensen over je denken? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Als je geen rekening houdt met je omgeving dan kwets je onnodig mensen. Bovendien kun je altijd van de mening van anderen leren. Hangt ervan af of ik die persoon belangrijk vind of niet. Als het een goede vriend is of een van mijn ouders wel. Anders interesseert het me niet.

C


In Hersenschimmen speelt de vader van Maarten een grote rol. Hij heeft veel invloed gehad op Maarten. Maartens vader ging altijd uit van feiten: 'In het doen van weersvoorspellingen geloofde hij niet, maar wel in het vastleggen van feiten. Niet voor niets was hij praktisch zijn hele leven griffier. [...] Mijn tijd is te kort, zei hij, en het systeem is te groot, te traag en te ingewikkeld voor een mens alleen. Ik registreer louter feiten.'


Vraag 1


Noteer een belangrijke overeenkomst tussen Maarten en zijn vader, bijvoorbeeld op het gebied van werk of levensvisie.


Vraag 2


Vind je dat Maarten veel op zijn vader lijkt? Geef een cijfer tussen 1 en 10, waarbij 1 aangeeft dat Maarten totaal niet op zijn vader lijkt.


Vraag 3


Noteer een voorbeeld van een situatie waarin je de vader van Maarten herkent in Maartens handelenBedenk vijf quizvragen met antwoorden die gebruikt kunnen worden voor het spelprogramma 'Zo vader zo zoon'. De vragen hebben betrekking op wat je over Maartens vader leest in Hersenschimmen. Welke vragen zouden de panelleden kunnen stellen om erachter te komen wie de echte vader van Maarten is? Bedenk bij iedere vraag vier mogelijke antwoorden en maak het juiste antwoord dik gedrukt. In onderstaande tabel vind je een voorbeeld van zo'n quizvraag.

Vraag Antwoorden
Tijdens een gesprek met de mentor van Maarten komt u erachter dat deze Maarten nauwelijks kent. Hij is als het ware onzichtbaar in de klas. Hoe zou u reageren? 1.Ik word woedend en storm naar huis om Maarten te vragen hoe dit mogelijk is! 2.Ik ben verdrietig, want ik maak mij zorgen om mijn zoon. Ik doe verder niets. 3. Ik ben verdrietig en vraag om een nieuw gesprek waar Maarten dit keer ook bij is. 4. Ik geef Maarten op voor faalangst training want mijn zoon hoort niet zo stilletjes te zijn.

E


Je hebt de vader-zoonrelatie in Hersenschimmen nader onderzocht. Hoe belangrijk vind jij deze relatie in Hersenschimmen? Geef en cijfer tussen 1 en 10 (1 is totaal onbelangrijk; 10 is heel belangrijk, de hoofdzaak van het verhaal!). Leg uit waarom je precies dit cijfer, en niet hoger of lager, hebt gegeven.


F (extra)


Maak zelf een aflevering van 'Zo vader zo zoon' met de quizvragen die jullie bedacht hebben. Als je de aflevering ook filmt, heb je deze opdracht heel creatief afgerond!