Hersenschimmen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Cultuurhistorische waarde

De opdrachten A tot en met E mogen jullie samen maken of verdelen. Houd er wel rekening mee dat jullie allebei de antwoorden op alle vragen nodig hebben om opdracht G (individueel) te maken.

In bron 1 wordt uitgelegd wat de actie Nederland leest inhoudt en op grond van welke criteria elk jaar een boek wordt gekozen. Lees de bron.

Titel Hersenschimmen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Cultuurhistorische waarde
Studielast 1,5 uur
Werkvorm tweetal
Focus cultuurhistorische waarde
Je leert reflecteren op de vraag wat een roman waardevol maakt
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron kunst-en-cultuur.infonu.nl | '"Nederland leest", de campagne die lezen weer populair maakt'


A [samen of een van beiden]


Vraag 1


Een eis luidt dat het werk 'literaire waarde' moet hebben. In onderstaande tabel hebben we enkele kenmerken van 'echte' literatuur onder elkaar gezet. Noteer in kolom 2 of dit kenmerk al dan niet aanwezig is in Hersenschimmen en licht je keuze toe. Bij het vraagteken noteer je een aspect dat jij zelf kenmerkend vindt voor echte literatuur.


Vraag 2


Vind jij dat Hersenschimmen voldoende literaire waarde heeft om te kunnen stellen dat het aan deze eis van Nederland leest voldoet?
 

Kenmerk Wel/niet aanwezig in Hersenschimmen + toelichting
Het verhaal is gelaagd: er is een verhaal, maar met dat verhaal wordt meer overgebracht dan alleen het verhaal; het verhaal heeft een diepere betekenis.
De vorm: de manier waarop het verhaal is opgebouwd (structuur), is belangrijk.
De stijl: de manier waarop het verhaal wordt verteld (taalgebruik), is belangrijk.
De personages hebben psychologische diepgang.
Literatuur probeert iets te zeggen over de werkelijkheid, zonder die werkelijkheid te moeten/willen kopiƫren.
Literatuur vraagt inspanning van de lezer en zet haar/hem aan het denken.
?

B [samen of een van beiden]


Een andere eis luidt dat het werk niet recent is en de tand des tijds heeft weerstaan. Het is wel duidelijk dat Hersenschimmen niet heel recent is: het is ruim dertig jaar geleden geschreven. Maar wordt het ook nog steeds gelezen?


Vraag 1


Hoeveel boekverslagen over Hersenschimmen kun je op scholieren.com vinden? Vind je dit veel of weinig?


Vraag 2


Hoeveel exemplaren van Hersenschimmen zijn er in totaal verkocht? En hoe vaak is het boek herdrukt? Vind je dit veel of weinig?


Vraag 3


Vind je dat Hersenschimmen voldoet aan deze eis?


C [samen of een van beiden]


Het boek moet ook interessant zijn voor een breed publiek. De volgende vragen beantwoord je met 'ja' of 'nee' of 'een beetje'. Vervolgens licht je je antwoord redelijk uitgebreid toe, waarbij je ook naar aspecten van het boek verwijst. Vraag 1 hebben we voorgedaan.


Vraag 1


Vind je Hersenschimmen geschikt voor groep-8-leerlingen?
Nee, het is te moeilijk. Sommige kinderen weten misschien wel iets over dementie, maar het boek is te moeilijk geschreven voor kinderen van twaalf jaar.


Vraag 2


Vind je Hersenschimmen geschikt voor bovenbouwleerlingen?


Vraag 3


En voor mensen die de leeftijd van je ouders hebben?


Vraag 4


En voor de generatie van je grootouders?


Vraag 5


En voor allochtone jongeren en volwassenen?


Vraag 6


Vind je dat Hersenschimmen voldoet aan deze eis?


D [samen of een van beiden]


En ten slotte de laatste eis: het boek moet aanleiding geven tot discussie.


Vraag 1


Heb jij in je omgeving ooit iets gemerkt van discussie naar aanleiding van Hersenschimmen? Zo ja, waarover ging die discussie?


Vraag 2


Noteer zelf drie stellingen over Hersenschimmen waarover je zou kunnen discussiĆ«ren.


Vraag 3


Vind je dat Hersenschimmen voldoet aan deze eis?


E [samen]


Als jullie de voorgaande opdrachten hebben verdeeld, bespreken jullie de opdrachten. Snap je wat de ander heeft opgeschreven? Zijn jullie het met elkaar eens? Verbeter jullie werk als dat nodig is.


F [individueel]


Schrijf een beleefde en genuanceerde e-mail aan de organisatoren van Nederland leest, waarin je uitlegt of Hersenschimmen wel of juist niet een geschikt boek zou zijn voor Nederland leest.


Verwerk je antwoorden op de opdrachten B tot en met E in je mail. Stuur je mail onder vermelding van 'Opdracht Hersenschimmen, Nederland leest' naar redactie@lezenvoordelijst.nl. De redactie zorgt ervoor dat je mail bij de organisatie van Nederland leest terechtkomt.