Het bittere kruid: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties

Marga Minco schrijft absoluut niet moraliserend; daarvoor is haar uitbeelding van het verhaal te objectief. Toch kun je misschien wel een wijze levensles halen uit haar verhaal.

Titel Het bittere kruid
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Kwesties
Studielast 2,5 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties
Je leert na te denken over een morele kwestie: schuld en verantwoordelijkheid.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 nl.wikipedia.org | over het begrip 'dilemma' en de gevolgen van het maken van een keuze
Bron 2 vpro.nl | Marga Minco in 'Het uur van de wolf' over de feiten achter de verhalen. Bekijk het gedeelte van minuut 16 tot minuut 24.

A


Vraag 1.
Noteer een situatie uit je eigen leven waarin je een heel lastige keuze hebt moeten maken.

Vraag 2. Lees bron 1. Was er in jouw geval sprake van een dilemma?

Vraag 3. Kreeg je een schuldgevoel door de keuze die je maakte?


B

Vraag 1. Herlees de hoofdstukken 'De mannen' en 'Het bittere kruid'. Van welk dilemma is er sprake in de keuze die de hoofdpersoon heeft gemaakt?

Vraag 2. Wat is de inhoud van het schuldgevoel van de hoofdpersoon?

Vraag 3. Met welke argumenten probeert Dave haar te steunen?

Vraag 4. Geef je oordeel over haar keuze en Daves reactie.

Vraag 5.
Kijk nu naar bron 2, het aangegeven gedeelte. Wat is Minco's eigen standpunt over schuld en verantwoordelijkheid?

Vraag 6.
Is je oordeel over de keuze van de hoofdpersoon (in hoofdstuk 'De mannen') veranderd? Licht dit toe.


C

Vraag 1. Is je oordeel over je eigen lastige keuze (zie je antwoorden bij A1-3) veranderd? Licht dit toe.

Vraag 2. Welke 'levensles' zou je kunnen trekken uit Het bittere kruid, op grond van wat je nu gezien en gelezen hebt?