Het diner: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Perspectief

Titel Het diner
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Perspectief
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert nadenken over perspectief en over de mogelijkheid dat een perspectief onbetrouwbaar is.
Gemaakt door Martijn Koek

Vraag 1

In hoofdstuk 46, bijna aan het eind van het boek, zegt Paul dat zijn gezin de 'schipbreuk' heeft overleefd, ondanks het feit dat de drie gezinsleden niet altijd eerlijk tegen elkaar zijn geweest. Dan zegt hij: 'Je hoefde niet alles van elkaar te weten. Geheimen stonden het geluk niet in de weg.' (p. 297).
Ben jij het eens met Paul? Maak de volgende zin af:
Leden van een gezin mogen best geheimen voor elkaar hebben. Eens/oneens, want…


Vraag 2

Al in de tweede zin van het boek blijkt dat Paul ook voor de lezer bepaalde zaken geheim houdt: 'We gingen eten in het restaurant. Ik ga niet zeggen welk restaurant […]' Misschien heb je ontdekt dat het niet bij dit ene geheim blijft. Geef in tabel 1 aan welke zaken Paul allemaal nog meer voor ons geheim houdt , en geef, als je daar achter kunt komen, ook de reden aan waarom hij die zaak geheim houdt en of je dat een goede reden vindt.


Vraag 3

Paul houdt dus nogal wat geheim voor de lezer. Tegelijkertijd vertelt hij ook over een aantal gebeurtenissen waarvan je zou kunnen snappen dat hij ze liever geheim had gehouden. Geef in tabel 2 aan welke dat zijn, en of jij zoiets zou vertellen tegen een vreemde (de lezer).


Vraag 4

Wie heeft bepaald wat Paul wel en wat hij niet aan de lezer vertelt?


Vraag 5

Kijk nog eens naar de geheimen bij in tabel 1. Welke (maximaal twee) had jij echt graag willen weten? Leg uit waarom.


Vraag 6

Kijk nog eens naar de wel vertelde gebeurtenissen in tabel 2. Van welke weet je zeker dat ze echt gebeurd zijn? Leg uit waarom die wel en de andere niet.


Vraag 7

Stel je voor: je hebt een mail geschreven naar Herman Koch waarin je hem vraagt de geheimen te verklappen die je bij vraag 5 hebt genoemd. Schrijf het antwoord dat je van hem krijgt, in maximaal 100 woorden.