Het duister dat ons scheidt: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

Je gaat eerst oefenen met het maken van een sociogram door stil te staan bij de relaties die een rol spelen in jouw leven. Daarna ga je hetzelfde voor Loes doen.

Titel Het duister dat ons scheidt
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert de verhoudingen tussen personages analyseren.
Gemaakt door Nanette Bienfait

A


Vraag 1


Maak een sociogram (zie Literaire theorie) waarin je weergeeft welke mensen op dit moment invloed uitoefenen op jou en jouw leven en op wie jij invloed uitoefent.Je kunt hiervoor SmartOffice gebruiken.


B


Loes' leven wordt in drie periodes beschreven: 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar. In elk van die periodes ontmoet ze mensen die haar leven in meer of mindere mate beïnvloeden.


Vraag 1


Maak voor elk van de drie periodes een sociogram: zet Loes steeds in het midden en noteer vervolgens maximaal vijf personen die in die periode een rol in haar leven spelen. Geef met pijlen aan wie elkaar beïnvloeden. Gebruik een groene pijl als de invloed positief is en een rode als de invloed negatief is.


Vraag 2


Beschrijf van elk persoon op welke wijze deze het leven van Loes heeft beïnvloed.


Vraag 3


Wat valt je op als je de drie sociogrammen met elkaar vergelijkt? Zijn er bijvoorbeeld personages die een constante positieve of negatieve invloed uitoefenen? En zijn er ook personages die een wisselende invloed op Loes hebben? Probeer voor alles wat je opmerkt ook een verklaring te bedenken die overeenstemt met de inhoud van het boek (je moet dus niet zomaar wat verzinnen).

(Literaire)theorie

Een sociogram is een visuele weergave (een diagram) van relaties in een groep mensen. Hieronder zie je een voorbeeld. De pijlen geven aan wie elkaar beïnvloedt. De invloed kan dus eenzijdig zijn (iemand beïnvloedt een ander zonder zelf door diegene beïnvloed te worden) of tweezijdig (twee mensen beïnvloeden elkaar). Je kunt dus zien wie door wie wordt beïnvloed, maar ook wie veel invloed heeft op anderen en wie veel, weinig en zelfs geen relaties heeft.