Het duister dat ons scheidt: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Tijd

Titel Het duister dat ons scheidt
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Tijd
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus tijd
Je leert reflecteren op verteltechniek
Gemaakt door Nanette Bienfait
Bron computertotaal.com | voorbeeld van een tijdbalk

Vraag 1


Maak een tijdbalk van de eerste achttien jaar van het leven van Loes. Zie bron 1 voor een voorbeeld.


Vraag 2


Noteer op die tijdbalk de tien belangrijkste gebeurtenissen in haar leven. Dat kunnen gebeurtenissen zijn waar ze zelf een rol in heeft gespeeld, maar ook gebeurtenissen die haar leven hebben beïnvloed.


Vraag 3


Noteer onder de gebeurtenissen de volgorde waarin ze in het verhaal ter sprake komen; je zet dus een 1 onder de gebeurtenis waarover je het eerst leest, een 2 onder de volgende, enzovoort.


Vraag 4


Zijn er belangrijke overeenkomsten of verschillen tussen de beide volgordes? Wat is het effect daarvan op jou als lezer?