Het duister dat ons scheidt: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

In Het duister dat ons scheidt speelt de relatie tussen Loes en haar moeder een belangrijke rol. In de loop van het verhaal verandert die relatie echter ingrijpend, net als beide personages zelf. In deze opdracht ga je onderzoeken welke gebeurtenissen bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de relatie tussen Loes en haar moeder.

Titel Het duister dat ons scheidt
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus personages
Je leert reflecteren op de relatie tussen personages
Gemaakt door Nanette Bienfait
Bron facebook.com | facebook

A


Vraag 1


Jullie maken ieder een Facebookprofiel: een van Loes en een van haar moeder. Zoek voor elk profiel een passende foto en vul de afdeling 'Algemene gegevens' in. Ga uit van wat je weet uit het boek.


Vraag 2


Degene die Loes' profiel beheert, plaatst vervolgens berichten over de meest belangrijke gebeurtenissen in haar leven. Stel drie berichten op vanuit de verhaalperioden 6-12 en drie vanuit de periode 12-18. Loes' moeder plaatst bij elk bericht een reactie; Loes kan daar ook weer op reageren.


Vraag 3


Degene die het profiel van moeder beheert, plaatst berichten over de meest belangrijke gebeurtenissen in haar leven. Stel twee berichten op vanuit de periode 0-6, twee vanuit 6-12 en twee vanuit 12-18. Loes plaatst bij elk bericht uit de twee latere perioden een reactie; moeder kan daar ook weer op reageren.


B


Vraag 1


Beschrijf samen in ongeveer tien zinnen hoe de relatie tussen moeder en dochter zich heeft ontwikkeld.


Vraag 2


Vinden jullie Loes' moeder een goede moeder? Waarom (niet)? Wat heeft ze volgens jullie goed gedaan? En wat had ze beter anders kunnen doen? Gebruik ongeveer twintig zinnen om deze vraag te beantwoorden.