Het duister dat ons scheidt: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Titel

Titel Het duister dat ons scheidt
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Titel
Studielast 1 uur
Werkvorm tweetal
Focus titel
Je leert reflecteren op de betekenis van de titel
Gemaakt door Nanette Bienfait

A


Beantwoord individueel deze vragen.


Vraag 1Welke duisternissen spelen in het verhaal een rol en wie worden erdoor gescheiden?


Vraag 2


Wat is het thema van het boek, volgens jou? Je mag internetbronnen raadplegen om kennis te nemen van wat andere lezers hierover hebben gezegd. Schrijf echter nooit kritiekloos bronnen over. Noteer de bron ook altijd. Bekijk ook de Literaire theorie.


Vraag 3


Wat zou de idee van de roman kunnen zijn en welke relatie kun je met de titel leggen?


B


Vraag 1


Vergelijk je antwoorden met die van je medeleerling. Breid je eigen antwoord uit met goede suggesties van de ander.


C


Vraag 1


Bedenk samen een voorbeeld uit de actuele realiteit waarin dit fenomeen (het duister dat mensen scheidt) zich ook voordoet. Je kunt het dichtbij zoeken (in je privéleven), maar ook in een ruimere context (school, politiek, landelijk, mondiaal, …).

(Literaire)theorie

Het thema van een boek is het hoofdonderwerp van het verhaal. Je formuleert een thema los van de concrete verhaallaag. Het thema heeft vaak betrekking op universele menselijke gebeurtenissen of situaties. Voorbeelden zijn: oorlog, ouder-kindrelaties, het verlies van een geliefde.

De idee van een boek is de centrale boodschap over het thema. Voorbeelden zijn: in de oorlog veranderen menselijke relaties, ouders kunnen het gedrag van hun kinderen ingrijpend beïnvloeden, door verlies van een geliefde verandert je kijk op het leven.