Het duister dat ons scheidt: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Geloofwaardigheid

Een van de punten van kritiek op dit boek van recensenten was dat in het verhaal nogal wat onwaarschijnlijke gebeurtenissen voorkomen.

Titel Het duister dat ons scheidt
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Geloofwaardigheid
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus geloofwaardigheid
Je leert reflecteren op de mate van geloofwaardigheid van het verhaal
Gemaakt door Nanette Bienfait
Bron renatedorrestein.nl | recensies

Vraag 1


Noteer vijf gebeurtenissen die jij ongeloofwaardig vindt. 


Vraag 2


Bestudeer de recensies (link bron 1) en noteer welke gebeurtenissen verschillende recensenten ongeloofwaardig vinden. 


Vraag 3


Schrijf een korte beschouwing (300-400 woorden) en ga in op de vraag in hoeverre ze je het al dan niet storend vindt dat er ongeloofwaardige gebeurtenissen in de roman voorkomen.