Het duister dat ons scheidt: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Thematiek

Het duister dat ons scheidt is - afgezien van het einde - geen opwekkend verhaal. Er doen zich akelige en gruwelijke gebeurtenissen voor en de personages zijn verre van gelukkig. Ga na in hoeverre een dergelijke sombere thematiek kenmerkend is voor het werk van Dorrestein.
 

Titel Het duister dat ons scheidt
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Thematiek
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus thematiek
Je leert reflecteren op de thematiek van een oeuvre
Gemaakt door Nanette Bienfait
Bron 1 renatedorrestein.nl | website van Remate Dorrestein
Bron 2 dbnl.org | 'Het perpetuum mobile van een buitenstaander. Het werk van Renate Dorrestein'
Bron 3 trouw.nl | Iris Pronk, 'Renate Dorrestein'

Vraag 1


Schrijf voor klasgenoten een korte informatieve tekst (200-300 woorden) over de thematiek van Dorrestein en illustreer deze aan de hand van Het duister dat ons scheidt

De onderstaande bronnen bevatten informatie over de thematiek van Dorrestein. Maak op basis van twee bronnen een eerste overzicht. Lees daarna bron 3 zoekend door; misschien vind je nog extra informatie over Dorresteins thematiek.